Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je středa, 24. 5. 2017, 13:44:03

Svátek

Svátek má Jana

 

Hřiště s umělým trávníkem

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Evropa pro občany

Evropská databanka

Region Slezská brána

logo MAS Sleszská brána

RPoradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněnímegion Slezská brána

Třiďte odpad

Nabídky práce v regionu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 5. 2017

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, na východě zpočátku až zataženo, místy s deštěm. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Něco o plánovaných investicích v našem městě

Dne 27.2.2012 byl schválen rozpočet města Vratimova a  investice pro rok 2012 nabyly trochu konkrétnější podobu. Proč výraz „ trochu“, když investor by snad měl vědět, co chystá pro nejbližších pár měsíců. Je to proto, že většina plánovaných investičních akcí závisí na poskytnutí dotací z různých dotačních fondů a ty jsou na konci sedmiletého dotačního programu EU téměř vyčerpány. Přesto se snažíme získat tyto poslední peníze na celou řadu investic, se kterými bych chtěla naše občany seznámit. A i když se nám je podaří získat, nemusíme s plánovanou investicí začít nebo ji dokonce ukončit v tomto roce. Státní orgány si s rozhodnutími o poskytnutí dotace dávají načas. V létě minulého roku jsme např. požádali o dotaci na zeleň v našem městě a přestože ve srovnání s investičními dotacemi se jedná o zcela zanedbatelnou částku, na rozhodnutí ministerstva ještě stále čekáme. Časově náročné je také výběrové řízení a zejména po novele zákona o veřejných zakázkách se může protáhnout na dobu mnoha měsíců a přesunout investici do následujícího kalendářního roku.

Jak vyplývá z úvodu, zelenou dostaly ty akce, na které byly ještě vypsány dotační programy a které současně patřily k prioritním v našem městě. Při rozhodování, na co se zaměřit při dvou stejně důležitých investicích, vyhrála ta, kde bylo možno získat finanční podporu. A samozřejmě jsou i investice, které jsou nezbytné a na které dotační prostředky z různých důvodů nejsou a musí být hrazeny jen z našeho rozpočtu. To jen pro vysvětlení, jak byly určovány priority investic v tomto kalendářním roce.

A nyní k samotným konkrétním akcím. Právě s ohledem na ještě možné využití dotačních peněz, plánujeme v tomto roce značné množství investic velkého finančního objemu.

Začneme u té finančně nejnákladnější, výstavby nové kanalizace v Horních Datyních. Tato investiční akce je již zcela připravena, je vypracována projektová dokumentace, vydáno územní rozhodnutí, požádáno o vydání stavebního povolení a v naprosté většině jsou rovněž vypořádány majetkové vztahy k nemovitostem v místech vedení kanalizační sítě. Rozpočtová cena této stavby je cca 100 mil. Kč a jedná se o jednu z největších investičních akcí na našem území. Zda bude vyhlášen příslušný dotační program se dozvíme pravděpodobně v dubnu až květnu t.r. a rozhodnutí, zda jsme s žádostí uspěli, snad obdržíme do tří až šesti měsíců od podání žádosti. Finanční spoluúčast města se předpokládá ve výši kolem 25 mil. Kč.

O dotace jsme požádali rovněž na stavbu chodníku podél ulice Frýdecká, a to od Domu dětí a mládeže po restauraci Nimrod. Součástí stavby je i osvětlený přechod pro chodce u Domu dětí a mládeže. Rozpočtová cena je cca 6 mil. Kč, očekávaná spoluúčast cca 2 mil. Kč.

Za pomocí dotačních prostředků bychom chtěli zateplit domy s pečovatelskou službou na Masarykově náměstí a školku.

Zateplení a oprava školky jsou však finančně velmi náročné. Jedná se o několik samostatně postavených, na sebe navazujících staveb z 60. – 80. let minulého století. Způsob jejich výstavby a absence údržby v následujících obdobích vyvolaly nutnost rozsáhlých stavebních úprav v rozpočtové ceně cca 19 mil. Kč při velmi vysoké spoluúčasti města (neuznatelné dotační náklady) ve výši 12 mil. Kč. Realizaci této akce bude nutno ještě pečlivě zvážit s ohledem na finanční možnosti města.

Rekonstrukce a zateplení domů s pečovatelskou službou jsou zcela nezbytné z důvodu jejich velmi špatného stavebně-technického stavu. Jedná se o stavby stáří kolem 100 let bez zásadních stavebních úprav. V tomto případě, nezískáme-li dotace, bude nutno provést rekonstrukci alespoň jednoho z  domů z vlastních prostředků.

Rovněž naše bytové domy potřebují nová okna, zateplení a případně nové střechy. Poté, co byla v minulém roce stanovena možnost zvýšit nájemné v domech s regulovaným nájemným, využilo město této možnosti, byť zdaleka ne ve výši, kterou připouští nová právní úprava. Stále chceme těmto bytům zachovat charakter sociálních bytů pro ty, kteří si vlastní byt nebo byt s tržním nájemným nemohou dovolit.

Takto získané finanční prostředky chceme vrátit zpět do údržby nájemních domů. Z vlastních prostředků, respektive z úvěru, bychom chtěli začít se zateplováním, opravou střechy a výměnou oken u  domu č. p. 830, 831  a 832, pro který již máme vypracovanou projektovou dokumentaci.

Z dalších finančně významnějších akcí je nutno zmínit výstavbu multifunkčního hřiště v areálu sportovního stadionu. Hřiště by nahradilo stávající, nefunkční škvárové hřiště. Sloužilo by především pro  členy fotbalového klubu a jako školní hřiště ZŠ na ul. Datyňská ve Vratimově. Hřiště by bylo také volně přístupné pro ostatní zájemce a vedle fotbalu by mohlo sloužit pro volejbal, nohejbal a badminton. Zájem o tento dotační program je však obrovský a naše šance nejsou příliš vysoké.

Po dokončení kanalizace „Podlesí“ bude opravena místní komunikace Na Podlesí a komunikace dotčené stavbou kanalizace v rozpočtové ceně cca 4 mil. 800 tisíc Kč.

Vedle těchto nejdůležitějších akcí pak jsou ty menší, méně viditelné jako postupná výměna oken ve školách, plynofikace mateřské školky v Horních Datyních, rekonstrukce výdejny stravy v ZŠ TGM ve Vratimově a další.

Výčet dalších menších akcí je obsáhlý a zahrnuje opravy komunikací, budov, přípravy projektových dokumentací apod.

Nemůžeme však před sebou vidět jen tento, případně příští rok. Měli bychom si utvářet představu o dalším vývoji města, jeho potřebách, změnách, cestě kam by se mělo ubírat.
Možná se slovo plánování trochu zprofanovalo, je to však činnost při řízení města zcela nezbytná. Do rukou se mi dostaly diplomové práce dvou studentů Vysoké školy báňské, technické univerzity, občanů města Vratimova. Studenti v nich hodnotí výhody a nevýhody života v našem městě a zamýšlejí se nad jeho dalším rozvojem, nad tím, co oni by rádi v budoucnu v našem městě změnili. Je to zajímavé, inspirující čtení a  alespoň částečně ukazuje pohled mladých lidí na naše město a jejich očekávání od budoucnosti.

O tom, že naše město není nepřitažlivé pro život, svědčí přírůstek jeho obyvatel. Velkou výhodou je dopravní dostupnost Ostravy a přestože nejsme ostravským městským obvodem, do centra města se dostaneme rychleji, než z většiny z nich. Výstavbou tzv. „Nové Karolíny“ se nám centrum ještě o něco přibližuje.

Problematika je to široká, chtěla bych se k ní ještě určitě vrátit, v tomto článku ji však zmiňuji zejména z jednoho důvodu. Jsou věci, které se mi na našem městě líbí, ale i takové, které bych ráda změnila. Něco lze udělat ihned bez většího nároku na peníze, něco však je finančně náročnější a mělo by získat podporu většiny občanů. A protože moje funkce mi nejen umožňuje, nýbrž přímo ukládá povinnost spolupodílet se na plánování rozvoje města a realizaci tohoto plánu, chci Vám představit návrh na změnu toho, co se mi nelíbí a co bych já ráda viděla v budoucnu jinak. A je už jedno, jestli to bude v tomto, či jiném volebním období a komu se podaří takové změny dosáhnout. To co mi na našem městě vadí, je neexistence centra, náměstí, té části města, která dělá město městem, vesnici vesnicí a ve velké míře spoluurčuje vzhled města. Jak ho vnímáme, jak se v něm cítíme, jakého má ducha. Našemu městu bohužel takové srdce chybí. Náměstí T. G. Masaryka lze nazvat náměstím jen s velkou rezervou. Radniční náměstí má sice tvar náměstí, dostatečnou rozlohu, je však pouze nevzhledným a k tomu ještě velmi neekonomicky využitým parkovištěm. Byť tak opticky nevypadá, má nezastavěnou plochu o rozměrech cca 5000 m2 , krásný čtvercový tvar a je obklopeno zelení a hojně navštěvovanými institucemi. Je zde pošta, Městský úřad, zdravotní středisko, kulturní dům, stravovací zařízení, obchody, lékárna. Nachází se  u hlavní silnice, ale není touto komunikací protnuto a rozděleno na dvě části jako náměstí T. G. Masaryka. Mohlo by být přirozeným centrem města, místem, kde se lidé scházejí, zastaví se, odpočinou či se s dětmi zabaví u prolézaček nebo vodotrysku. Parkovacích míst v centru města je nedostatek, na vybudování náhradních nemáme ani peníze, ani vhodné plochy a proto je zde nutno zachovat parkovací místa přibližně ve stejném rozsahu. I za těchto podmínek má dostačující kapacity i pro využití v souladu se svým označením náměstí. Rozpočet města je v současné době z důvodů nespravedlivého přerozdělování daní tzv. RUD (rozpočtové určení daní) takový, že neumožňuje bez dotací takovou investici. V minulosti však města rekonstruovala svá náměstí z dotačních peněz z  EU a možná se někdy v budoucnu bude situace opakovat. Nebo dojde ke slibované změně a podpoře rozpočtů měst naší velikosti, náš investiční potenciál se zlepší a my si můžeme dovolit hezké náměstí, jak je obdivujeme u některých jiných měst. Nebude třeba tak krásné, nejsme historickým městem se vším, co k tomu patří, ale může být pěkné, příjemné, jak jsme na ně často zvyklí u  sousedů třeba na západ od našich hranic. A jestliže příznivější ekonomická doba přijde, budeme chtít např. dosáhnout na nějaké dotační peníze, musíme být připraveni. Musíme vědět, že takovou změnu chceme, jak má náměstí vypadat, kolik do něj můžeme investovat. Takovým prvním krokem k tomu je studie. Máme vypracovány dvě, od dvou různých architektů. Jedna varianta je s budovou u ul. Frýdecká, která by náměstí stavebně uzavírala a vytvářela místa pro možné poskytování dalších služeb, druhá bez takové budovy. Oba architekti, s výjimkou umístění nového objektu, dostali stejné zadání. Ponechání 55 parkovacích míst na náměstí, dostatečnou volnou plochu bez pevných svislých prvků z důvodu konání každoroční pouti a oddychovou část pro občany.

Přestavba parkoviště na náměstí by určitě znamenala velký zásah do našeho města, jeho vzhledu a nelze učinit konečné rozhodnutí bez co nejširší diskuse, respektive alespoň vytvoření možnosti pro takovou diskusi a vyjádření názorů občanů. A proto bychom všechny, kdo mají zájem, chtěli seznámit se studiemi náměstí a požádat je o jejich názor. O to, zda cítí potřebu estetizace Radničního náměstí, které v současné době bohužel neplní tuto funkci, zda se jim líbí některá ze studií, které dávají přednost, zda preferují výstavbu budovy s možností poskytovat ještě nějaké služby, nebo upřednostňují současnou otevřenost k ul. Frýdecké. Nebo mají úplně odlišný nápad než naši architekti a jaký.

Kdo má zájem, může si architektonické studie prohlédnout na našich webových stránkách nebo na sekretariátu ve 3. NP u paní Drahomíry Nejtkové v úřední hodiny.

Připomínky, názory, náměty pak můžete zasílat na e-mailovou adresu meu@vratimov.cz a samozřejmě taky písemně. Za všechny názory, náměty a připomínky za vedení města děkuji. 


JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Radniční náměstí -  architektonické studie

Studie "Ateliér frýdek"

Studie "Taylorteam"

 

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 13 příspěvků

****
23.3.2012 11:12:28dasastiznost
9.4.2012 14:18:43Renáta Moskalovámé vyjádření k PD
25.9.2012 20:53:52RenátaLavičky?
16.1.2013 14:25:37Leklé rybyjak to děláte? ( ne tamto)
19.3.2013 14:09:22pepeksrovnani skol
29.3.2013 10:01:44 Kopeckýstížnost na jednání starostky
  1.4.2013 20:01:06hugoRe: stížnost na jednání starostky
  1.4.2013 22:00:22KopeckýRe: Re: stížnost na jednání starostky
6.6.2013 09:09:50obcankadiry na cestach
  16.5.2014 08:06:11KocurRe: diry na cestach
10.4.2014 15:00:42jájsemjánáměstí
  19.7.2016 21:00:44rolandRe: náměstí
30.9.2014 09:38:15Michal KocurekReakce na " předvolební a zkreslený " článek ve Vratimovských listech