Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kanalizace

Zobrazeno 1-30 ze 64

UPOZORNĚNÍ na termín napojení do splaškové kanalizace v ul. Za Humny a v ul. Souběžná, Horní Datyně

Datum: 22. 5. 2023

Dne 25.01.2023 byl vydán odborem životního prostředí Magistrátu města Ostravy kolaudační souhlas k povolení užívání vodního díla, kanalizačního řadu v ul. Souběžná a v ul. Za Humny...

UPOZORNĚNÍ ke stavbě kanalizace v lokalitě Zaryjská

Datum: 22. 5. 2023

Ve dnech 24.05. - 26.05. 2023 bude prováděna pokládka ložných vrstev živice na vyfrézované komunikaci (ul. Nádražní)...

mapka

Oprava komunikací v lokalitě Zaryjská v souvislosti s výstavbou kanalizace

Datum: 15. 5. 2023

V termínu 18. a 19.05.2023 proběhne 1. část frézování komunikací v této lokalitě...

V ulici U Splavu a Na Slezance zahájeny výkopové práce na kanalizaci

Informace k pokračování výstavby kanalizace v lokalitě Zaryjská, Vratimov

Datum: 14. 3. 2023

Od 15.03.2023 budou v ulici U Hráze a Na Slezance zahájeny výkopové práce na kanalizaci.

Informace k napojení do splaškové kanalizace budované v rámci projektu „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimova a výstavba stok F4 v ulici Za Humny a I1 v ulici Souběžná“.

Datum: 31. 1. 2023

V lednu letošního roku proběhla kolaudační prohlídka kanalizačního řadu v ulici Za Humny, stoka F4 a v ulici Souběžná, stoka I1. Dne 25.01.2023 byl vydán odborem životního prostředí Magistrátu města Ostravy kolaudační souhlas k povolení užívání vodního díla...

mapka

Informace k průběhu stavby „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov a výstavba stok F4 a I1“

Datum: 30. 1. 2023

V průběhu měsíce listopadu a prosince byly prováděny práce při realizaci protlaku pod železniční tratí (ul. Nádražní – ul. Zaryjská)...

Informace k zahájení stavby kanalizačního řadu v lokalitě Zaryjská, Vratimov

Datum: 13. 9. 2022

Termín realizace stavby: 01.10.2022 – 31.5.2023

Informace k průběhu stavby „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov a výstavba stok F4 a I1“

Datum: 12. 9. 2022

V průběhu měsíce srpna 2022 byly dokončeny práce při výstavbě kanalizačního řadu v ulici Za Humny, stoka F4....

Zahájení stavby s názvem „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov a výstavba stoky I1 v ulici Souběžná a stoky F4 v ulici Za Humny“

Datum: 17. 6. 2022

Město Vratimov podepsalo smlouvu o dílo na stavbu „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov a výstavba stok I1 v ulici Souběžná a stoky F4 v ulici Za Humny“ se zhotovitelem...

Termín veřejného projednání ke stavbě kanalizačních stok v lokalitě Zaryjská

Datum: 11. 5. 2022

Jak bylo uvedeno ve Vratimovských novinách v březnu tohoto roku, bude město Vratimov letos realizovat stavbu „Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov“...

Veřejné projednání ke stavbě kanalizačních stok v ul. Souběžná a v ul. Za Humny

Datum: 30. 11. 2021

Město Vratimov bude v roce 2022 realizovat ve výše uvedených ulicích další pokračování stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“ a to výstavbu stok I1 ul. Souběžná a F4 ul. Za Humny.

Poskytnutí peněžního daru při realizaci tlakové kanalizační přípojky

Datum: 27. 10. 2021

Rada města na své schůzi dne 21.10.2021 rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku...

Nutnost napojení na kanalizační řád do konce února 2022

Datum: 18. 8. 2021

Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa...

Napojení na zbývající část kanalizačního řadu

Datum: 12. 5. 2021

V měsíci dubnu 2021 byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“, a to oblast ulice K Hájence...

Prodloužení termínu kolaudace do 31.12.2022, peněžitý dar na kanalizační přípojku 1

Prodloužení termínu kolaudace do 31.12.2022, peněžitý dar na kanalizační přípojku

Datum: 27. 4. 2021

Poskytnutí peněžního daru z nákladů na vybudování odbočného místa...

Informace k termínu napojení do zkolaudované části kanalizačního řadu

Datum: 5. 1. 2021

V měsíci prosinci 2020 byla úspěšně zkolaudována další část stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyní, II. etapa“...

Informace k průběhu stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“

Datum: 13. 8. 2020

Ke konci měsíce června 2020 byly dokončeny práce na výstavbě kanalizačních stok vč. odbočných míst stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“...

Informace týkající se předání územních souhlasů pro stavbu kanalizačních přípojek

Datum: 13. 8. 2020

Územní souhlasy pro výstavbu kanalizačních přípojek jsou, po předložení potřebných dokumentů odborem investic, postupně zpracovávány...

Poskytnutí finančního daru města na již vybudovaná odbočná místa pro kanalizační přípojky v rámci „II. etapy“

Datum: 22. 5. 2020

Rada města na své schůzi dne 31.10.2019 schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 36,25 % (maximálně však 20.000 Kč) z nákladů na vybudování odbočného místa pro kanalizační přípojky...

Aktuální informace při napojování na kanalizační řad v ulici V Údolí

Datum: 22. 5. 2020

Dne 22.05.2020 v ranních hodinách proběhla za účasti zástupců společnosti Skanska, a.s...

Aktuální situace nemožnosti napojení na kanalizace ul. V Údolí a možnost napojení na ul. Václavovická

Datum: 14. 5. 2020

Dne 13.05.2020 v dopoledních hodinách proběhla za účasti zástupců společnosti Skanska,a.s., města Vratimov a SmVak Ostrava, a.s. kontrola kanalizačních stok v ul. Václavovická a ul. V Údolí.

Harmonogram oprav komunikací – „Odkanalizování Vratimova, Horní Datyně, II. etapa“ - AKTUALIZACE

Datum: 11. 5. 2020

V souvislosti s opravou místních komunikací v rámci „Odkanalizování Vratimova - Horní Datyně, II. etapa“ Město Vratimov prostřednictvím společnosti SKANSKA a. s. zveřejňuje aktualizovaný harmonogram...

Obecné informace o připojení kanalizačních přípojek na splaškovou kanalizaci vybudovanou v rámci stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II.

Datum: 1. 4. 2020

Po vydání ÚZEMNÍHO SOUHLASU, každý stavebník uzavře se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a. s. (dále jen „provozovatel či SmVaK“) dodatek ke smlouvě (případně smlouvu) týkající se likvidace splaškových vod...

Informace k termínu napojení do zkolaudované části kanalizačního řadu (oblast ul. Václavovická, V Údolí, U Jámy, část ul. Souběžná)

Datum: 30. 3. 2020

Na informační schůzce dne 24.02.2020 k napojování přípojek na kanalizační řád stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyní, II. etapa“ bylo zástupci města...

Schůzka k připojování na kanalizaci

Datum: 21. 1. 2020

Schůzka k připojování na kanalizaci podél ulic Václavovická, V Údolí, U Jámy, Souběžná (část) v H. Datyních

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. Etapa, změna harmonogramu výstavby

Datum: 1. 3. 2019

18.02.2019 započala realizace stavby...

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – II. etapa – fotodokumentace objektů dotčených stavbou

Datum: 5. 11. 2018

V souvislosti se stavbou „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“, kdy v příštím roce započne realizace kanalizace společností SKANSKA a. s., bude provedena pasportizace objektů dotčených stavbou

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – II. etapa – výběr zhotovitele a harmonogram stavby

Datum: 23. 10. 2018

Město Vratimov dne 10.10.2018 podepsalo smlouvu se zhotovitelem na stavbu „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – II. etapa“...

Informace o kanalizačních přípojkách realizovaných v rámci akce

Datum: 12. 9. 2018

Rada města Vratimov schválila usnesením č. 74/13.2 ze dne 12. 07. 2018 Darovací smlouvu pro vlastníky budoucích kanalizačních přípojek v Horních Datyních...

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa – situace rozsahu odkanalizování

Datum: 27. 9. 2017

Dne 19.09.2017 se uskutečnilo veřejné projednání stavby...

Zobrazeno 1-30 ze 64