Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Obecné informace o připojení kanalizačních přípojek na splaškovou kanalizaci vybudovanou v rámci stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II.

Po vydání ÚZEMNÍHO SOUHLASU, každý stavebník uzavře se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a. s. (dále jen „provozovatel či SmVaK“) dodatek ke smlouvě (případně smlouvu) týkající se likvidace splaškových vod...

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Po vydání ÚZEMNÍHO SOUHLASU, každý stavebník uzavře se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a. s. (dále jen „provozovatel či SmVaK“) dodatek ke smlouvě (případně smlouvu) týkající se likvidace splaškových vod. Na kontaktním místě provozovatele (občané v Ostravě, Frýdku-Místku nebo v Havířově, právnické firmy ve Frýdku-Místku) podá stavebník vyplněnou Žádost o zřízení kanalizační přípojky (příloha č. 1) a níže uvedené dokumenty. Je třeba vyplnit i číslo vyjádření SmVaK, které je uvedeno v projektové dokumentaci v dokladové části.

 

Doklady k žádosti o zřízení kanalizační přípojky:

 1. Projektová dokumentace:
  • Situační výkres předmětné přípojky (postačuje část se samotnou přípojkou + hlavička výkresu)
  • Technická zpráva včetně dodatku (je-li součástí PD)
  • Klasický podélný profil
  • Vzorový příčný řez uložením potrubí
  • Vyjádření SmVaK k projektové dokumentaci z dokladové části
 2. Výpis z Katastru nemovitostí a snímek (stačí z webu). V případě, že máte k dispozici nějaký, i třeba starší, přímo z Katastru nemovitostí, předložte i ten)
 3. Územní souhlas
 4. Souhlas vlastníka kanalizace s napojením (bude vydán zároveň s územním souhlasem)
 5. Plná moc (příloha č. 2) – v případě, že je více vlastníků připojované nemovitosti, doporučuje se zplnomocnit jednoho z vlastníků (platí i pro manžely), který bude ostatní zastupovat při jednání s provozovatelem

 

FÁZE VÝSTAVBY KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

V této souvislosti důrazně upozorňujeme, že nebude možné do kanalizačních přípojek napojit dešťové vody, neboť se jedná o kanalizaci oddílnou, tedy pouze splaškovou. Dále provedení přípojky musí být vodotěsné a důkladně zdokumentované (fotodokumentace) a na každém lomu v trase musí být osazena revizní šachtička (RŠ), rovněž také po každých 30 m délky – toto je uvedeno ve Všeobecných podmínkách (příloha č. 3). V případě, že by v projektové dokumentaci nebyla někde uvedena RŠ, tak je potřeba ji osadit dle podmínek provozovatel.

Potrubí od domu ke kanalizační stoce musí být z nového potrubí (nelze použít stávající potrubí).

Do jedné kanalizační přípojky může být napojena pouze jedna nemovitost! Provozovatel bude provádět kontrolu všech kanalizačních přípojek.

Samotná výstavba kanalizační přípojky je detailně popsána ve formuláři SmVaKu: ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (příloha č. 1). Fotodokumentaci provedené kanalizační přípojky zašlete na email: kanalizacefm@smvak.cz s uvedením jména stavitele, adresy místa stavby a telefonní kontakt. Následující pracovní den budete kontaktování pracovníkem SmVaK Ostrava a.s. kdy bude určeno, zda již můžete přípojku zasypat a bude domluvena schůzka na místě. Kontakt na odpovědnou osobu pro přejímky provedených kanalizačních přípojek, pan Kresta, pan Sládek, tel. 558 639 142 (7-15 h v pracovní dny).

 

Upozorňujeme, že stavebník při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek (příloha č. 3).

 

 

STAVEBNÍ FIRMY ZABÝVAJÍCÍ SE VÝSTAVBOU KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK:

Upozorňujeme, že toto nejsou doporučovaní zhotovitelé městem Vratimovem, ale pouze možní zhotovitelé, které umí kanalizační přípojku postavit. Vlastní výběr zhotovitele je v plné vůli a pravomoci budoucího vlastníka kanalizační přípojky. Konečný výběr zhotovitele kanalizační přípojky je na každém vlastníkovi kanalizační přípojky.

 

Možní dodavatelé:

 • Navrátil Petr, Vratimovská 297, Horní Datyně, tel.: 606 384 069
 • Aleš Šnapka, Horní Datyně, tel. 732 412 904, e-mail: ales.snapka@rametal.cz
 • KARO inženýrské sítě s. r. o., Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 26826470,596 620 024
 • SASYN & ELBL, s. r. o., Mírová 158, 739 32 Řepiště, IČ 27797716, tel.: 777 666 774
 • LS Bagry, p. Schwiedler, tel.: 777 585 689Jan Slabý, Bártkova 996, 739 44 Brušperk, IČ 11540613
 • Jiří Duda – kanalizace, Radim Havránek - obchodní ředitel, mob.: +420 731 653 541, tel.: +420 596 237 967

 

 

Vratimov, 01.04.2020

 

Další informace:

MěÚ Vratimov, Odbor investic a údržby obecního majetku, Ing. Hana Martyčáková, tel.: 595 705 932,
e-mail: martycakova@vratimov.cz

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o zřízení kanalizační přípojky (docx), (pdf)

Příloha č. 2: Plná moc, spoluvlastníci domu (docx), (pdf)

Příloha č. 3: Všeobecné podmínky (pdf)

Datum vložení: 1. 4. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2020 0:00
Autor: