Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – II. etapa – fotodokumentace objektů dotčených stavbou

V souvislosti se stavbou „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“, kdy v příštím roce započne realizace kanalizace společností SKANSKA a. s., bude provedena pasportizace objektů dotčených stavbou

V souvislosti se stavbou „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“, kdy v příštím roce započne realizace kanalizace společností SKANSKA a. s., bude provedena pasportizace objektů dotčených stavbou

Sdělujeme tímto, že společnost INSET s.r.o. byla na základě smlouvy mezi SKANSKA a. s. a firmou INSET s.r.o. pověřena k provedení pasportizace (fotodokumentace) objektů dotčených stavbou „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“.

Pasportizace spočívá v prohlídce exteriéru objektu (fasáda, chodník, oplocení, terasy, apod.) i interiéru (přilehlé obytné místnosti, verandy, chodby, schodiště, sklepní prostory apod.) a zdokumentování případných poruch vyskytujících se vně (trhliny, zavlhnutí, odpadlá omítka popř. obklad, prasklé skla v oknech, náklon oplocení apod.) i uvnitř (trhliny ve stěnách i stropech, vlhkost, poruchy v dlažbě, obkladu, spáry v sádrokartonu apod.) objektu před započetím stavebních prací v jejich blízkosti. Jedná se o zjištění současného stavebně-technického stavu dotčených objektů. Cílem pasportizace je získat informace o vlivu stavby na předmětné objekty, zejména o vlivu stavebních strojů a nákladní staveništní dopravy.

Práce budou prováděny postupně od 01.11.2018.

Jelikož stavba bude probíhat skoro dva roky a postupně dle jednotlivých oblastí, tak některé objekty mohou být monitorovány v pozdějším období nebo také vícekrát.

Žádáme tímto majitele objektů o umožnění vstupu na pozemky a do objektu za účelem provedení potřebného monitoringu. Čas potřebný ke zdokumentování objektů a sepsání protokolu se podle náročnosti pohybuje od 60-90  minut.

Za společnost INSET s. r. o. budou všechny činnosti, které s touto akcí souvisí, tj. provedením pasportizace objektů, provádět tyto osoby:

Ing. Jaroslav Tabach              tel. 606 640 180, e-mail: tabach.jaroslav@inset.com

Tomáš Bartonec                     tel. 724 166 213, e-mail: bartonec.tomas@inset.com

V případě potřeby se uvedení pracovníci prokazují občanským průkazem nebo kartičkou společnosti INSET s r.o.

Další kontakty, kde si lze případně ověřit informace o prováděných pasportizacích:

- SKANSKA a. s. (zhotovitel stavby):
Ing. Pavel Brumek, tel. 737 257 059, e-mail: pavel.brumek@skanska.cz

- LAVI ENGINEERING s. r. o. (technický dozor stavebníka):
Ing. Vladimír Martinák, tel. 602 772 536, e-mail: martinak@lavi.cz

- Městský úřad Vratimov (odbor investic a údržby obecního majetku):
Bc. Daniel Filip (vedoucí odboru), tel. 595 705 931, e-mail: filip.meu@vratimov.cz
Bc. Vendula Páleníková (referent odboru), tel. 595 705 932, e-mail: palenikova.meu@vratimov.cz

- Město Vratimov (starosta obce):
Bc. Martin Čech, tel. 595 705 950, e-mail: cech.meu@vratimov.cz

Děkujeme za pochopení a vstřícnost při provádění pasportizace.

 

Bc. Martin Čech
starosta

Datum vložení: 5. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2018 0:00
Autor: