Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Poskytnutí peněžního daru při realizaci tlakové kanalizační přípojky

Rada města na své schůzi dne 21.10.2021 rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku...

Rada města na své schůzi dne 21.10.2021 rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč na realizaci tlakové kanalizační přípojky těm vlastníkům nemovitostí, kteří vybudují tlakovou kanalizační přípojku a budou mít uzavřenou smlouvu o odvodu odpadních vod z nemovitostí se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. do 30.04.2022. Zároveň musí být tlaková přípojka vybudována k nemovitosti, která je umístěna v k. ú. Vratimov nebo k. ú. Horní Datyně a odbočné místo k nemovitosti bylo realizováno v rámci projektu „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“.

Písemná žádost o finanční příspěvek musí obsahovat:

  • Jméno, příjmení vlastníka připojované nemovitosti
  • Adresu, příp. parc. číslo připojované nemovitosti
  • Číslo odbočného místa (dle projektové dokumentace předané městem)
  • Bankovní spojení, na které má být finanční příspěvek převeden

Žádost doplňte o kopii smlouvy o odvodu odpadních vod se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. nabývající platnost nejpozději 30.4.2022 a dokladem o zaplacení dodávky nebo práce při realizaci tlakové kanalizační přípojky.

S konkrétními dotazy se můžete obrátit na Ing. Hanu Martyčákovou, referenta odboru investic a údržby obecního majetku, tel. 721 350 367, e-mail: martycakova@vratimov.cz.

Datum vložení: 27. 10. 2021 8:09
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2021 8:10
Autor: Správce Webu