Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Schůzka k připojování na kanalizaci

Schůzka k připojování na kanalizaci podél ulic Václavovická, V Údolí, U Jámy, Souběžná (část) v H. Datyních

Schůzka k připojování na kanalizaci podél ulic Václavovická, V Údolí, U Jámy, Souběžná (část) v H. Datyních

V pondělí 24.02.2020 od 16:00 h v kulturním domě v H. Datyních se bude konat informativní schůzka týkající se postupu při výstavbě a připojení kanalizačních přípojek ke zkolaudované části splaškové kanalizace (kolem ul. Václavovické), která byla realizována v rámci stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“. Zkolaudována byla pouze ucelená část kanalizace (v prosinci 2019), zbylá část kanalizace bude zkolaudována na podzim tohoto roku. Na schůzce budou sděleny postupy pro napojení obyvatel na uvedenou část kanalizace, bude předán územní souhlas a další dokumentace potřebná k výstavbě přípojek (těm, kteří mají s městem podepsanou darovací smlouvu) a zástupci SmVaK budou informovat o postupu při připojení jednotlivých kanalizačních přípojek k odbočným místům.

Schůzka se týká vlastníků nemovitostí pouze vybraných ulic a par. čísel: ul. Václavovická, V Údolí, U Jámy, část ul. Souběžná, parc. č. 436, 496, 513, 457, 447, 498, 308, 309, 342, 189, 153, 192, 472, 512, 485, 483, 412, 155, 391, 405, 408, 758, 635, 674, 562, 47, 273, 196/2, 595, 676, 324.

V případě jednotlivých dotazů kontaktujte referenta odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 595 705 932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.

 

Bc. Daniel Filip
vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku

Datum vložení: 21. 1. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2020 0:00