Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Upozornění občanům, kterých se týká příprava stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“

Vážení občané Horních Datyň, kteří jste v předchozím období obdrželi dopisem „Dotazník splaškové kanalizační přípojky“...

a „Výřez situace v oblasti Vaší nemovitosti“ od zpracovatele inženýrské činnosti projektu „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“ společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., žádáme Vás o urychlené odeslání vyplněného Dotazníku a Výřezu zpět na společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (případně o přinesení na úřad, na odbor investic).

Vámi poskytnuté informace jsou nezbytné pro správné navržení budoucí stokové sítě a funkční napojení Vašich nemovitostí ke kanalizaci.

Ve dnech 23.03.2016 a 30.03.2016 od 15:00 do 18:00 se v KD v Horních Datyních opět uskuteční setkání projektanta stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“ s občany. Zde Vám budou zodpovězeny dotazy týkající se plánované kanalizace a možnosti napojení Vašich nemovitostí na budoucí kanalizaci. Ve Vratimově 21.03.2016

Informace:

MěÚ Vratimov, Odbor investic
Pavel Hojgr, 595 705 932
e-mail: hojgr.meu@vratimov.cz

Datum vložení: 21. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2016 0:00