Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Město Vratimov informuje občany

Vážení občané, na základě vládou vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU z důvodu ohrožení zdraví onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem Vám sdělujeme následující informace...

NOUZOVÝ STAV je prodloužen do 11.04.2021,

 • Informace ke COVID-19, nouzovému stavu a s ním souvisejích vládních usneseních najdete na https://covid.gov.cz/,

VŠECHNA OPATŘENÍ PLATÍ DÁLE DO 11.04.2021

 • K jediné změně došlo u opatření omezujícím volný pohyb osob obyvatel mezi 21. hodinou a 5. hodinou ranní přidala mezi výjimky cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účast na něm. Tato výjimka bude platit jen ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21.00 do 23.59 hodin.

- MĚSTO VRATIMOV

 • Stále jsou zavřeny všechna veřejná sportoviště i dětské hřiště na úzení města. Prosíme o dodržování jejich zavření.
 • na Městském úřadu Vratimov úřední hodiny pro veřejnost s osobním kontaktem jsou UPRAVENY na pondělí a středu 9:00–11:00 a 13:00–16:00 h (včetně podatelny a pokladny). Apelujeme na občany, aby, pokud osobní kontakt není nutný, své záležitosti řešili přednostně telefonicky, elektronicky nebo zasláním písemností. Telefonní kontakty včetně e-mailů zaměstnanců najdete urad/zamestnanci/.
 • MÚ ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Vratimova a Horních Datyň a Vratimovskými službami zajišťuje 2x týdně postřikovou desinfekci veřejných míst jako jsou zastávky MHD, kontejnerová stání, vchod do budovy COOPu apod.

- ROUŠKY A RESPIRÁTORY

 • Od 1. března platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.
 • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě

- OBCHODY A SLUŽBY

 • Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku.
 • Dále budou v provozu například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené budou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží.
 • Lidé se od pondělí naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo obchodů se zbraněmi a střelivem.
 • U stravovacích provozů se režim nezmění, nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka. Ta mohou být otevřená do 21. hodiny.

- OMEZENÍ POHYBU V RÁMCI OKRESU

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, nově na území celého okresu, ne pouze obce.
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

- OMEZENÍ POHYBU MEZI OKRESY

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány.
 • Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.
 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.).
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu.
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením.
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje.

- ŠKOLY, ŠKOLKY, DĚTSKÉ SKUPINY

 • Od pondělí 1. března se zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních.
 • SVČ, ZUŠ zůstavají zavřeny, Knihovna je otevřena v režimu výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko.

O dalších změnách či zpřesněních vás budeme informovat.

Žádáme občany, aby z důvodu ochrany svého zdraví a zdraví ostatních spoluobčanů důsledně dbali všech nařízených opatření, omezení a doporučení a dodržovali základní hygienická pravidla.

Sledujte prosím aktuální informace.

Ve Vratimově 29.03.2021

Bc. Martin Čech
starosta

Přílohy

Originál dokumetu ve formátu PDF

Koronavirus_21_03_29.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,73 kB
Datum vložení: 31. 3. 2021 9:18
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2021 14:06
Autor: Správce Webu