Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 100.

Kronika města Vratimova, část 100.

Rok 1948

Lidová knihovna

Obecní lidová knihovna, která je umístěna ve školní budově, vykazuje slušný počet přátel četby dobré knihy. Je však nutno, aby knihovna byla umístěna v jiném vhodnějším místě.

1948

Bratrská pomoc Sovět. svazu – dodávky

Následkem velikého sucha v roce 1947, které bylo na celém území naší vlasti, byla úroda obilovin značně menší, nežli se předpokládalo, a proto bylo nutno již v roce 1947 zajišťovati dostatečnou obživu pro naše obyvatelstvo. A zde se projevila rychlá, bratrská a nezištná pomoc Sovětského svazu, který nám dodal všechno potřebné pro výživu, jako obilí, maso a jiné. Pracující lid nikdy nezapomene takovéto pomoci. Dodávky byly uskutečňované již koncem r. 1947 a trvaly až do jara 1948

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 6. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2020 0:00