Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 101.

Kronika města Vratimova, část 101.

rok 1948

Vánoční strom republiky

Do 15. ledna byla ukončena sbírka „Vánoční strom republiky“, která vynesla od vratimovských občanů Kčs 27.781,– Tyto peníze byly Radou MNV rozděleny za přítomnosti okresního důvěrníka péče o mládež sirotkům, polosirotkům a osobám, které pobíraly chudinskou podporu.

Situace ve vládě – demise

Od druhé poloviny ledna projevovala se ve vládě napjatá situace. Strana národ. socialistů podávala neuskutečnitelné a protilidové požadavky. V tisku této strany byly útoky a pomluvy proti Sovětskému svazu, touha po návratu kapitalistů do naší země a znovu přebrání své moci. Pomluvačná kampaň v tisku nár. soc. se stupňovala i proti straně komunistické a pracujícímu lidu. Tyto události vnitropolitické vyvrcholily tak, že ministři národně socialistické strany a lidové podali dne 20. února demisi, která byla presidentem Dr. Benešem Edv. přijata.

Nová vláda. Začátek nové éry

Do vlády je již pracující lid nepřipustil, a tak nastal slavný a památný den 25. února 1948, kdy předseda vlády Klement Gottwald promluvil na veřejném shromáždění statisíců občanů Prahy na Václavském náměstí. Účastníci shromáždění, dělníci z továren, dílen, zaměstnanci úřadů provolávali slávu Klementu Gottwaldovi, Sovětskému svazu, Komunistické straně československa a řekli své rozhodné stanovisko, že návrat kapitalistů, bankéřů a statkářů nikdy do země nepustí a náš pracující lid za vedení Komunistické strany si bude vládnout sám. Byly tvořeny ihned Akční výbory.

Akční výbor Národní fronty

V naší obci sestaven Akční výbor z členů KSČ (Komunistické strany čsl.) a to: Glac Antonín, Kalivoda Jan, Bednář Boh., Studnička Jaroslav a jiní. Do Akčního výboru byli pozváni i příslušníci sociál. demokratické strany i nestraníci. Tímto Akčním výborem byl posílen MNV ve své práci.

 

pokračování příště

 

Datum vložení: 1. 7. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:22