Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 103.

Kronika města Vratimova, část 103.

rok 1948

Volby do Národního shromáždění

30. května provedeny volby do Národního shromáždění a vedení státu se ujala Komunistická strana československá za spolupráce celé Národní fronty. Sociálně demokratická strana splynula se stranou KSČ.

Při volbách ve zdejší obci bylo odevzdáno celkem 1.760 hlasovacích lístků a pro jednotnou kandidátku odevzdáno 1.488 hlasů, bílých 149 lístků a neplatných hlasů bylo 123. K volbám se nedostavilo 253 voličů.

Volba presidenta republiky

V červnu zvolen presidentem republiky Klement Gottwald.

Úmrtí Dr. Beneše

3. září zemřel president Dr. Ed. Beneš. Bylo vzpomenuto jeho památky ve schůzi MNV dne 6. září.

Prodloužení kanalisace

Za spolupráce v dobrovol. hodinách občanů byla rozšířena – prodloužena kanalisace nad Katolickým domem.

I v tomto roce ve schůzích bylo jednáno o postavení radnice.

Zahájení autobusové dopravy

Na podzim zahájena autobusová doprava z Vratimova do Ostravy a zpět co 1 hodinu.

Připojení k okresu Ostravskému

V tomto roce Vratimov převeden z okresu Místeckého do okresu Ostravského. Místní nár. výbor plně s tím projevil souhlas, avšak postavil se rozhodně proti tomu, aby byla obec připojena k městu Ostravě.

Zákon o 5ti letém hospodář. plánu

28. října byl odhlasován Národním shromážděním zákon o pěti letém hospodářském plánu republiky, počínaje 1. lednem 1949.

Dokončení druhé poloviny stavby domu Vratpap

Koncem t. roku byla dokončena druhá polovina stavby rodinného domu č. 340 pro zaměstnance továrny na buničinu. Má celkem dalších 12 bytových jednotek.

Přístavba domu čís. 175 

Tovární dům čís. 175 započato s přístavbou po obou stranách a to po 1 kuchyni, předsíní, spíškou a koupelnou a záchodem, čímž je možno umístiti více zaměstnanců, tudíž přibylo dalších 6 bytov. jednotek.

Přejmenování továrny

Továrna přejmenována na Moravskoslezské papírny, národní podnik se sídlem v Opavě.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 11. 2020 9:32
Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2020 16:27
Autor: Správce Webu