Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 113.

Kronika města Vratimova, část 113.

rok 1952

7. ledna konána ustavující schůze Místního národního výboru po reorganisaci ze dne 28. 12. 1951. Předsedou i ostatní činovníci zvolení, dle přiloženého zápisu, čís. I. Na tomto zasedání hovořeno znovu o nutnosti postavení radnice a bylo dohodnuto vyslati 9. ledna deputaci k tajemníkovi Noskovi do Ostravy k intervenci.

11. ledna konána slavnostní schůze zaměstnanců zdejšího závodu. Byl opět přítomen minister lesů a dřev. průmyslu Marko Smida a jiní hosté z ministerstva, zástupci KSČ, KRO (Krajská rada odborů), Okresní národní výbor, zástupci Místního nár. výboru.

U této slavnostní schůze odevzdána ministrem Putovní standarda – jako nejlepšímu závodu na výrobu buničiny v ČSR v roce 1951.

22. ledna ustavující schůze Závodního klubu Vratimovských papíren.

1. února konána výroční schůze vesnické organisace Komunistické strany. Předsedou zvolen Glac Antonín.

Od 11. do 16. února padal hustě sníh, cesty byly úplně zaváté do výše až 2–2,5 m. MNV se rozhlasem obrátil na všechny občany o pomoc k odstranění dopravních nesnází a sjízdnosti cest. Občané uposlechli výzvy a v hojném počtu pomáhali ke zdolání sněhové kalamity.

18. února schůze pléna MNV v komunálním podniku U Jurečků. Projednáno: zřízení obchodu se železář. domácím zbožím denní potřeby, rozšíření TEPU (textilní zboží), hovořeno o bytové otázce (nedostatek bytů).

19. února svolal MNV a KSČ do komunál. podniku (U Jurečků) místní výkonné zemědělce k pohovorům o vstupu do JZD (Jednotné zemědělské družstvo).

 

pokračování příště

Datum vložení: 31. 1. 2022 13:58
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:21
Autor: Správce Webu