Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 114.

Kronika města Vratimova, část 114.

rok 1952

Na mnohých skutečnostech podložených a přednesených tajemníkem Mahdoněm i předsedou MNV i členy strany o společném hospodaření na zemědělské půdě v rámci JZD a tím i zvýšení výroby jak rostlinné tak i živočišné, projevili rolníci, kteří se schůze zúčastnili v hojném počtu – nezájem a naprostou nechuť ke vstupu do JZD. Veškeré přesvědčování se úplně minulo svého účelu.

22. února všeplenární schůze KSČ (viz zápis).

8. dubna zemřel ve věku 72 roků Šimík Jan, řídící učitel ve výslužbě a starosta obce od 11. 10. 1930 do 5. 5. 1945. Pocházel z Bašky u Frýdku z učitel. rodiny.

1. června pořádan první Mezinárodní den dětí na náměstí před národní školou. Zahájil předseda MNV Knebel Ludvík. O významu Mezinárodního dne promluvil před občany a dětmi učitel Kahánek Fr. Děti (školní) přednesly recitace, tance a hry.

7. a 8. června pořádány „ Sokolské dny“.

10. června dokončena druhá Martinská pec na Nové huti Klementa Gottwalda a 11. června provedena první tavba ocele s kapacitou 150 tun. Prvním tavičem této pece je tavič Kučera Jan.

19. června ve zdejším závodě pouštěn do provozu nový sušící stroj na buničinu, který se začal stavět v roce 1951. Stroj je široký 3 m a svou výrobní kapacitou přesahuje dva staré stávající stroje. Dělí se na mokrou část a sušící komory horkým vzduchem.

3. července ve schůzi pléna MNV na pořadu žňové práce a postavení tabule ctí a hany.

7. července MNV vyhlásil pracovní povinnost na zemědělské práce od 15 - 65 roků a to na Jednotné zeměděl. družstvo a statek vítkov. železáren. Pracovní povinnost vyhlášena proto, že místní občané - až na několik jednotlivců – neprojevili zájem pomoci při žních a JZD i statek neměl dost pracovníků.

Následující dny objevily se na tabuli cti a hany, která byla postavena na rozcestí smětem k nádraží první jména těch občanů, kteří výzvu MNV uposlechli a plně se zapojili do žňových prací.

10. července zřízeno Agitační středisko v bývalém Katolickém domě. Toto středisko má pomoci radou i vedení evidence o postupu žňových i dalších zemědělských prací soukrom. zemědělcům tak i pro členy JZD. Vedením střediska pověření učitelé a členové MNV.

16. srpna společný odvoz dodávek obilovin jak z úrody na JZD, tak i rolníků. Dodávky splněny přes 100%, které se odvážely do Hospodářského družstva.

 

pokračování příště

Datum vložení: 18. 3. 2022 13:03
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:21
Autor: Správce Webu