Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 118.

Kronika města Vratimova, část 118.

rok 1953

Činnost Osvětové besedy při MNV a Závodního klubu Vratimovských papíren:

10. ledna zahájeno první představení loutkového divadla v Kulturním domě (bývalý Katolický dům) a pak představení bylo pravidelně jednou týdně až do prázdnin.

Dále v tomto roce provedeny: 4 estrády, 2 koncerty čsl. rozhlasu a mnoho tanečních zábav. Mimo toho koná se v Sokolovně 3 x týdně filmové představení.

Peněžní měnová reforma

Zákonem ze dne 30. května 1953 usneslo se Národní shromáždění republiky Československé o provedení peněžní reformy. Tento zákon má VI. oddílů a 12 paragrafů. V oddíle I., paragraf 1 - 3 stanoví, že další rozvoj národního hospodářství staví náš stát před úkol provést peněžní reformu vydáním nových peněz a stažením starých s cílem zvýšení kupní síly československé koruny a upevnění jejího kursu. Peněžní jednotkou na území ČSR je počínaje dnem 1. června 1953 československá koruna (Kčs), která se dělí na 100 haléřů. Zákonnými penězi jsou od 1. června bankovky Státní banky českosl. po 100, 50, 25 a 10 korunách československých, státovky po 5 a 3 korunách a po 1 koruně, mince po 25, 10, 3, a 1 haléřích.

Oddíl II. a III., paragraf 4 - 6 stanoví, že přepočet mezd a platů za práci a služby, rodinné přídavky, penze, stipendia, podpory a podobně, jakož i ceny daňové i jiné sazby, tarify a peněžité částky stanovené v právních předpisech a znějící na českosl. koruny se přepočítají ke dni 1. července 1953 v poměru 5 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Dále vláda stanoví, v jakém poměru se přepočítávají vklady obyvatelstva u peněžních ústavů.

 

pokračování příště

Datum vložení: 7. 7. 2022 10:55
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:20
Autor: Správce Webu