Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 123.

Kronika města Vratimova, část 123.

rok 1954-1955

Ing. Miroslav Pardubický, Frant. Hop, topič, Milan Olbricht, technik, Cyril Šmerda, úřed. a Štěpán Židek, laborant. Uvedení byli zvoleni a obsadili určité komise.

Plnění plánu výroby nebělené buničiny a sulfitového lihu za prvé pololetí 1954 je takto: buničina splněna na 103,2 % líh sulfit. surový na 102,1 % Přísun základních surovin, jako dříví, uhlí, vápna, vápence, pyritu a jiných materiálů nutných pro výrobu, byl plynulý.

Produktivita práce stoupá vlivem socialistic. soutěže. Úrazovost o proti roku 1953 je menší o 5 %.

Závodní klub Vratimovských papíren převzal od čsl. státního filmu provozování kina ve Vratimově v bývalém Katolickém domě, toho času název „Loutková scéna“.

Na výroční členské schůzi Tělovýchovné a sportovní organisace „TATRAN“ byla zhodnocena činnost ve všech odvětvích sportu a tělovýchovy. S nadšením bylo přijato usnesení o další stavbě stadionu, jenž je již započata na svazích pole u lesíka za Novou osadou.

Od 28. února do 27. března provedena v naší obci podpisová akce proti přípravám k atomové válce, kterou nezakrytě připravují imperialistické státy ovládané kapitalisty. Celá tato akce podpisová se setkala s velikým úspěchem plných 100 % u našich občanů a rovněž i v celé naší vlasti. Akce prováděna Světovou radou míru o zákazu atomové války.

Osvětová rada při MNV uspořádala za spolupráce složek Národní fronty od 1. ledna do 31. května: divadel. představení 4, filmov. představení 68, plesů 9, tanečních zábav 21. Mimo toho provedena školní spartakiáda. Celková účast na těchto podnicích za 5 měsíců byla 36.870 občanů. (Tyto údaje jsou vypsány ze zápisu schůze Rady MNV z 25. 5. 1955).

Lidová knihovna měla od ledna do 31. 3. čtenářů 1.394 a vypůjčeno celkem za tuto dobu 3.908 svazků knih. Z toho literatury politické 126, zemědělské 18, přírodovědecké 32, technické 19, zábavné 2.366, knihy pro mládež 1.340 a básní 7.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 9. 2023 11:14
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:22
Autor: Správce Webu