Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 127.

Kronika

Kronika města Vratimova, část 127.

rok 1956

Kronika

Tato kniha obsahuje 600 stran (ve Vratimově 15. března 1958). Ludvík Urbanec, předseda MNV

 

Druhý díl kroniky městyse Vratimova začíná záznamy od r. 1956 včetně. Poslední zápis v I. díle byl učiněn v r. 1946. Období od r. 1947 do 1955 incl. zapsal dodatečně dosavadní kronikář Kulhánek.

Přípisem rady MNV zn. kult. 17- 2376/22101957/Ma byl pověřen vedením kroniky Eman Helštýn s platností od 1. I. 1957. Týž zpracoval dodatečně i rok 1956. Životopis kronikářův je uveden na konci záznamů z r. 1956.

1956

1. ledna 1956 vykročil lid celé republiky do prvého roku druhého pětiletého plánu. Záležitosti obce spravoval místní národní výbor tohoto složení:

Za obvod čís. 1. Gřivačová Jaroslava, 2. Bíla František, 3. Mahdoň Bohumír, 4. Žídek Štěpán, 5. Chovancová Zita, 6. Kašpárek Bohum., 7. Tomis Alois, 8. Olbricht Milan, 9. Pardubický Miroslav, 10. Filipcová Albína, 11. Golc Alfons, 12. Urbanec Ludvík, 13. Orlík Adolf, 14. Babilonová M., 15. Adamusová Hedv., 16. Malíková Anděla, 17. Satorová Božena, 18. Drahoňovský Boh., 19. Pánek Rudolf, 20. Knebel Ludvík, 21. Volná Božena, 22. Kupka Jaromil, 23. Vavrečka Josef, 25. Choleva Zdeněk, 26. - , 27. Kaloč Břetislav, 28. Dámek Rudolf, 29. Bednář Rudolf, 30. Němec Zdeněk, 31. Žáček Milan, 32. Vašíček Antonín, 33. Mareš Jaroslav, 34. Petraš Bohumil, 35. Sedláček Oldř., 36. Julinová Marie. Složení rady MNV: Urbanec Ludvík, předseda; Mahdoň Bohumír, tajemník; Orlík Adolf, Vavřík Josef, Kašpárek Boh., Kupka Jaromil, Bednář Rudolf.

Místní národní výbor vytkl si pro tento rok následující úkoly:

1. Dále prohloubiti rozvoj živočišné výroby a výkupu zemědělských produktů, jakož i zajistit nástup do jarních polních prací.

2. Sledovat plnění a rozvoj akce M a údržbu komunálních a obecních domů dle finančního plánu na čtvrtletí.

3. Zlepšení masově - organisační práce celého MNV hlavně na úseku kulturně – osvětové a výchovné činnosti.

Při MNV je 10 občanských kontrolorů z řad občanů. Každému z nich je přidělena prodejna. Scházejí se pravidelně, konají namátkové kontroly v obchodech, restauracích, jídelnách a závady hlásí komisi pro obchod.

 

pokračování příště

Datum vložení: 12. 2. 2024 8:25
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2024 8:35
Autor: Správce Webu