Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 128.

Kronika města Vratimova, část 128.

rok 1956

Na schůzi plena MNV dne 17. III. 1956 byl schválen rozpočet pro r. 1956. Finanční referent Jos. Vavřík ve své zprávě říká: „S hrdostí dnes můžeme hovořit o krásných a smělých úkolech, které si náš lid klade při budování socialismu a při rozhodném boji o zachování světového míru. V lidově demokratických zemích dnes přistupují nár. výbory k projednání rozpočtu s občany jako k samozřejmé věci. Občané svými zkušenostmi pomáhají nejen sestavit řádný rozpočet, nýbrž pomáhají národnímu výboru i plnit všechny úkoly, které je v roce 1956 očekávají.

Nový zákon o rozpočtech nár. výborů, který je v platnosti od 1. I. 1953, přímo hmotně zainteresoval nár. výbory na dobrém hospodaření vlastním, na dobrém hospodaření jejich zařízení i jejich komunálních podniků. Neboť národní výbor, který se bude špatně starat o své vlastní příjmy, nebude mít úhrady ani na své vlastní výdaje.

Zájem národních výborů o dobré hospodaření podepřel zákon o rozpočtech nár. výborů tím, že dává možnost dobře hospodařícímu nár. výboru prostřednictvím doplňkových dílčích rozpočtů větších příjmů nebo dosažených úspor použít k zvelebení obce a to ve směru kulturních, sociálních a zdravotních opatření.

Tento zákon zainteresoval národní výbory na vybírání státních příjmů a to tak, že národní výbory dostávají příděly na vyrovnání rozdílů mezi vlastními příjmy a výdaji ze státních daní a tyto příděly jsou odvislé od toho, v jaké míře se národní výbory postarají o vybrání státních daní.

Národní výbory musejí jít příkladem vstříc hospodárné správě peněz, neboť spravují finanční prostředky vytvořené pracujícími ve výrobě.“

Rozpočet / Příjmy: Podíly na státních daních 548.400 Kčs Vlastní příjmy 335.300 Kčs Celkem: 883.700 Kčs

Vydání: Místní hospodářství 191.800 Kčs Školství 204.200 Kčs Kultura 18.600 Kčs Zdravotnictví 287.100 Kčs Vnitřní správa 182.000 Kčs Celkem: 883.700 Kčs

Imperialisté horečně hledají východisko z kritické situace, do níž se dostala jejich politika. Jejich pozornost se obrací k Maďarsku, mnohé provokace soustřeďují se i proti Československu, v němž vidí jednu z vážných překážek. Vynaložili veliké úsilí, aby i u nás vyvolali podobné nepokoje, k jakým došlo v Maďarsku. (Z projevu předsedy MNV L. Urbance na 26. zasedání MNV – 29. XII. 1956).

 

pokračování příště

Datum vložení: 29. 2. 2024 13:29
Datum poslední aktualizace: 29. 2. 2024 13:32
Autor: Správce Webu