Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 18.

Kronika města Vratimova - část 18.

Obecní volby

Obecní volby ustanoveny na 21. září 1930. Podáno bylo celkem 13 kandidátních listin a ještě více letáků. Agitace živá se rozvinula před volbami, volby samy konaly se již klidně. Výsledek voleb byl tento:

K volbě dostavilo se 1460 voličů, volební číslo 48. Z toho bylo voličů občanského bloku 845, připadlo na ně 17 mandátů, voličů socialistického bloku 479, připadlo na ně 10 mandátů, voličů národně nepolitické a národně pokrokové (Hrbáč, Pavlický) 136, připadly na ně 3 mandáty. Na jednotlivé skupiny volební připadlo z:

  • občanského bloku:

Kandidátka 2, strana nezávislých socialistů, 54 hlasy, 1 mandát. Kandidátka 3, Podlesí a okolí, 55 hlasů, 1 mandát. Kandidátka 4, živnostenská strana, 144 hlasy, 3 mandáty. Kandidátka 5, sdružení chalupníků a nájemníků, 76 hlasů, 1 mandát. Kandidátka 6, republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, 186 hlasů, 4 mandáty. Kandidátka 8, hospodářská strana tovární, 117 hlasů, 2 mandáty. Kandidátka 11, čsl. strana lidová, 117 hlasů, 2 mandáty. Kandidátka 13, čsl. národní demokr., 87 hlasů, 2 mandáty.

  • ze socialistického bloku:

Kandidátka 1, čsl. soc. dem. strana dělnická, 327 hlasů, 7 mandátů. Kandidátka 9, strana národně socialistická, 54 hlasů, 1 mandát. Kandidátka 10, strana komunistická, 98 hlasů, 2 mandáty. Kandidátka 7, skupina nár. nepolitická, 73 hlasů, 2 mandáty. Kandidátka 12, skupina národně pokroková, 63 hlasů, 1 mandát.

Volba starosty

Dne 11. října 1930 konala se volba starosty. Jelikož žádná strana neuplatnila nárok ani na I. ani na II. náměstka, volil se starosta i náměstkové z pléna. Z 30 odevzdaných hlasů obdržel učitel Jan Šimík 16 hlasů, zvolen tedy starostou, I. náměstkem zvolen Josef Šodek, malorolník a hostinský 17ti hlasy, II. náměstkem v užší volbě Karel Mohyla 16ti hlasy. I proti této volbě podán, jak to ani jinak ve Vratimově není myslitelné, opět rekurs, který však byl zamítnut. Nové obecní zastupitelstvo začalo úřadovati 15. listopadu1930.
 

pokračování příště

Datum vložení: 1. 10. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2012 0:00
Autor: