Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 20.

Kronika města Vratimova - část 20.

Vodovod

Jak na jiném místě vylíčeno začalo se na vodovodu pracovati 1. října 1929, kdy se konal první výkop k jímání pramenů v Zaryjích. Tato práce trvala až do jara, na to nastala delší přestávka, poněvadž bylo třeba vyjednávati s Kunčicemi a ohledně připojení stanoviti všechny modality a se státní správou vyjednávati o udělení subvence, pak se stavba vypsala a konečně 23. července 1930 zadala. Teprve 1. září 1930 začalo se pracovat na vykopávkách a kladení potrubí. První voda z nového vodovodu tekla o Vánocích 1930. Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 21. listopadu 1930 vzat na vědomí výměr ministerstva zemědělství, kterým udělena na zařízení vodovodu 18% stavebního nákladu, avšak obec je povinna splniti kladené podmínky, hlavně musí obec dovoliti používati vodu i jiným obcím, dovolí-li to technické poměry, avšak třeba zdůrazniti, by se v dotyčném prohlášení pamatovalo na vzrůst zdejší obce. Zemský úřad poukázal na povolených 10% zemské subvence částku 69 000 Kč.

K návrhu obecní rady usnáší se obecní zastupitelstvo všemi hlasy, by domovní přípojky do vzdálenosti 20 m až 1 m před dům, zařízeny byly na obecní vodovodní účet, avšak každý spotřebitel se musí zavázat, že vodu bude hned odebírati, jinak musí přípojku hraditi. Na stavbu vodovodu učiněna u Všeobecného pensijního ústavu v Praze půjčka v obnosu 500 000 Kč. Obnosu toho smí se upotřebiti pouze ke stavbě vodovodu a dá se do zástavy vodné. Na den 16. září 1930 ohlášena byla do Vratimova návštěva ministra zemědělství Bohum. Bradáče v průvodu zemského presidenta Černého, aby si prohlédli zařizující se vodovod, ale pro velmi nepříznivé počasí byla návštěva téhož dne odkázána (zrušena).

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 12. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 12. 2012 0:00
Autor: