Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 27.

Kronika města Vratimova - část 27.

Kanalizace

Obecní zastupitelstvo se usnáší na stavbě kanalizace pro odtok povrchní a sklepní vody v dolní části Vratimova. Firmy se vyzvou na vypracování projektu a rozpočtu. Kanalizační plán pro dolní Vratimov zadán ing. Františku Volencovi a s ním se bude dále vyjednávati. Kanalizační plány vypracovány, celkový rozpočet obnáší 1 029 000 Kč. Plány předloží se zemskému úřadu k prozkoumání.

Stavební ruch

V tomto roku 1931 vystavěno 13 domků ve Vratimově, jen rodina Součkova sama postavila 4 domky vedle sebe čís 316 – 319.

Hospodářské budovy u fary

Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 17. dubna 1931 ujednáno na základě výnosu okr. úřadu ve Frýdku postaviti nové hospodářské budovy při faře ve Vratimově. Pro postavení těchto budov hlasovali členové obecního zastupitelstva vratimovského: Šodek Josef, hostinský čís. 24, Tomis Jan, domkář čís. 52, Telecký František, rolník čís. 29, Borovec Rudolf, tov. úředník, Kahánek Josef, tov. úředník, Kahánek Bohumír, tov. úředník, Sládeček Heřman, domkář čís. 58, Bernatík Josef, domkář čís. 200, Matějíček Josef, domkář čís. 287, Konečný Antonín. Proti členové: Mojžíšek Bohumil, úředník nemocenské pojišťovny, Mlýnek Emil, úředník dělnické záložny, Dedek Karel, domkář čís 128, nehlasoval Kuča Antonín, domkář čís. 259.


pokračování příště

Datum vložení: 3. 7. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 7. 2013 0:00
Autor: