Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 29.

Kronika města Vratimova - část 29.

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost dělnictva průmyslového se vzmáhá, všeobecná hospodářská situace utvářila se velmi nepříznivě, nejen v republice, ale v celém světě, počet nezaměstnaných vzrůstá, závody propouštějí dělnictvo anebo alespoň značně omezují pracovní dobu (3 šichty za týden i méně). Ve Vratimově snížen počet dělníků, jednak že není odbytu na vyrobenou celulosu, jednak zmodernizováním závodu, racionalisací výroby, stačí nyní polovici dělnictva a výkon je tentýž. V dávnějších letech bylo v továrně nad 700 dělníků, nyní klesl počet na 320 – 330, později až na 300. V roku 1931 vystavěna moderní topírna s komínem abnormálních rozměrů o výšce 105 m. Přestavbou části továrny docílena tato značná úspora pracovních sil. Fedrování uhlí do topírny děje se strojem, dříve bylo třeba dělníků 23. Dělnictvo hlavně komunistické žádalo, aby obec povolila 50.000 Kč na podporu nezaměstnaných, usneslo se na tom ve schůzi 9. února 1931. Krise je všeobecná, ve všech státech, obzvláště v Americe. Dne 25. února 1931 hrozila velká demonstrace komunistická, ale den celkem minul klidně, až na menší výtržnosti v městech. Rádio už 2 týdny napřed upozorňovalo na chystanou demonstraci. V létě je nezaměstnanost poněkud menší, jsou práce polní, práce na stavbách, regulační práce apod.

Příspěvky a dávky obecní pro nezaměstnané

V roku 1931 doléhala již nouze na nezaměstnané, pořádaná sbírka vynesla 1.042 Kč, z obecních peněz zůstalo 2.800 Kč. Usneseno vydati nezaměstnaným lístky na potraviny týdně na 20,- pro ženatého a na každého dalšího člena po 10,- . Nejvýš do 60 Kč. Pro měsíc březen povoleno z obecní pokladny 2.000 Kč, takže se vyplatí celkem 3.000 Kč pro místní nezaměstnané. Do konce dubna 1931 činily příspěvky státu pro nezaměstnané 10.874 Kč, obec ze svých prostředků 6.160 Kč, na nouzové práce vyplaceno 1.934 Kč, úhrnem 18.968 Kč. Pro nezaměstnané má se vybírati z divadelních představení a z kina z 1 osoby po 10 h, z tanečních zábav po 20 h a účastníků svatební zábavy mimo svatebčany po 1 Kč. V obecním zastupitelstvu dne 13. listopadu 1931 hlasuje se pro zvýšení položky na nezaměstnané, název ten se pozměňuje „na nouzové práce“ pro nezaměstnané, pro tento návrh hlasuje jen 14 členů, menšina. Jednáno také o zavedení dávky z vývozu celulosy, a sice z 1g – 20 h na sociální účely, hlasuje 16 členů, proti 13 členů – přijato.
 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2013 0:00
Autor: