Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 36.

Kronika města Vratimova - část 36.

Obecní zastupitelstvo se usneslo většinou hlasů na zavedení vodného na dobu 3 roků, dle vzorných pravidel pro vybírání vodného a sice zavádí se:

a) Všeobecné vodné, které jest platiti každému, kdo má možnost bráti vodu z veřejného vodovodu:

 1. Asi 790 obytných místností jako kuchyně, světnice, záchody, prádelny a koupelny po 15 Kč ročně... 11.850 Kč.
 2. Z obchodních místností, kanceláří, čekáren, dílen, skladišť, hostinských kuchyní apod., tedy asi 70 místností po 30 Kč 2.100 Kč.
 3. Z jednoho ha pozemku 8 Kč, ročně 350 ha… 2.800 Kč. Úhrn 16.750 Kč.

b) Vodné zvláštní:

 1. Za 1 600 osob (nejvýš 4 členy rodinných příslušníků) po 12 Kč… 19.200 Kč
 2. Za vodu k novostavbám… 600 Kč
 3. 50 účastníků na spol. prádelna… 500 Kč
 4. Paušál pro hostince a jiné… 500 Kč
 5. Za 50 místnosti školních… 770 Kč
 6. Za 500 školních dětí po 6 Kč… 3.000 Kč
 7. Za polévání ulic… 1.000 Kč Úhrn 25.570 Kč

Celkový výnos 42.320 Kč

 1. Vydání na úrok a úmor. Všeobecnému pensijnímu ústavu v Praze ze zápůjčky 500.000 Kč 37.000 Kč
 2. Elektrický proud… 10.000 Kč
 3. Čerpání vody 3.600 Kč
 4. Otop, olej a jiné 400 Kč Celková potřeba 51.000 Kč Schodek nutno uhraditi z obecního rozpočtu.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 7. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2014 0:00
Autor: