Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 37.

Kronika města Vratimova - část 37.

Požáry

V noci ze 16. na 17. března 1932 vypukl ve stodole Havránkově na čís. 25 požár a v půl hodině dřevěná stodola krytá lepenkou shořela, zásoby ve stodole nepatrné, avšak stodola v roce 1931 opravena. Hospodář nebyl vůbec na noc ve Vratimově, grunt zde jen obhospodařuje.

Dne 30. 6. 1932 vyhořelo částečně stavení čís. 85 vdovy Marie Pěčonkové nedaleko Důlňáku U příčnice; shořela úplně střecha, stodola, šopy.

Dne 26. 7. 1932 vyhořelo na podlesí u Důlňáku stavení čís. 101 Johanny Košťálové. Kdyby nebyli sousedé v noci v 11 h přiběhli, byla by matka i se synem uhořeli, tak tvrdě spali. Shořelo vše.

Stodola Jana Vašíčka při čís. 240 ve Vratimově, bytem ve Starém Městě, vyhořela 22. prosince 1932, ale byla před 5 lety po požáru obnovena. Nejvíce bylo tam hospodářského nářadí, které tam bylo umístěno, ačkoliv majitel téhož Ferdinand Mojžíšek, rolník, bydlí v Kunčicích čís. 3.

Utvoření hasičského sboru II. – dolní část

Ve zdejším hasičském sboru, který čítal přes 60 členů, přišlo k roztržce mezi horní a dolní části, v dolním Vratimově založen druhý hasičský sbor pod jménem „Sbor dobrovolných hasičů Vratimov II. dolní část.“ Budiž zde podotknuto, že mimo tyto dva sbory existuje v obci odedávna ještě jeden sbor, totiž továrních hasičů, kteří mají svou plnou výzbroj, takže po rozštěpení obecního hasičského sboru ve dva existují vlastně zde 3 sbory. Tovární sbor musí být německý, jelikož má německé velení. Dolní hasičský sbor musí se teprv vyzbrojiti, jelikož je to teprv mladý sbor, kdežto sbor v horním Vratimově má vše, co potřebuje, nanejvýš, že svou výzbroj doplňuje, mají pěknou zbrojírnu. I tento spor mezi hasiči dolního a horního Vratimova se časem rovná, uklidní, neboť nemělo by smyslu, kdyby oba tyto sbory se navzájem potíraly a proti sobě bojovaly. Účel obou sborů je stejný, pomoci bližnímu v nebezpečí.

Schválení stanov hasičského sboru pro Vratimov II. dolní části

Schválení stanov hasičského sboru pro Vratimov II. dolní část, Popince a Závodí. Záležitost tato projednána v obecním zastupitelstvu; po delším rozhovoru a výměně různých názorů hlasuje pro schválení nově zřizujícího se hasičského sboru pro Vratimov, Popinec a Závodí 16 členů a sice: Kahánek Josef, Mojžíšek Bohumil, Tala Vašek, Bruzda Josef, Kuča, Šebesta M., Michenka Ludv., Mlýnek Emil, Baran Karel, Motloch Leopold, Hrbáč Frant, Dobeš, Borovec Rudolf, Řondek Josef, Restl Frant. Ostatní hlasovali buď proti nebo se vzdali hlasování.

Následkem rozdvojení hasičského sboru na dva sbory na dolní a horní obecní rada rozdělila a stanovila hranice obvodů požární policie takto: hranici mezi dolním sborem a horním tvoří okresní cesta k Datyním a nová cesta za dvorem, který vede do Zaryj.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 9. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2014 0:00
Autor: