Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 39.

Kronika města Vratimova - část 39.

Stavba nové obecní cesty nade dvorem

Se stavbou nové obecní cesty nade dvorem na účet továrny, ale usnesení obecního zastupitelstva ze dne 15. 9. 1928 bude pokračováno a tím práva obce na parcelách 106/1 od pošty jižně k můstku parc. 1162/2 a 102/2 se zrušují tou dobou, až nová cesta bude dána do provozu.

Obec uzavřela u Všeobecného pens. Ústavu v Praze půjčku 200.000 Kč na částečnou kanalisaci a 150.000 Kč na stavbu obecní cesty a mostu za podmínek: úroková míra 5,5 %, z prodlení 7 %, propočítací kurz 98 %.

Osvětový sbor

Osvětový sbor. Tuto funkci zastával po delší dobu výbor Matice Osvěty lidové. Konečně zvolen sbor šestičlenný: Adamus Fran., Gabriel Rafael, Hrbáč Frant., Kolmáš Jindřich, Kaloč Antonín, Vavřík Josef.

Letopisecká komise

Do letopisecké komise zvoleni: Šodek Josef a Mojžíšek Bohumil, po jeho odchodu z Vratimova Hejl Antonín.

Potravinové poukázky

Na velikonoční svátky byli místní nezaměstnaní poděleni potravinovými poukázkami a to: ženatí 40 Kč, svobodní 20 Kč a po 10 Kč, což vyžadovalo obnos 2 820 Kč. Na to vynesla sbírka 1 064,5 Kč, jedno 1 % měsíční dary 443,5 Kč. Zůstatek 1 234 Kč vyplacen z obecní pokladny. Žádosti nezaměstnaných, aby školinformace občanům foto knihovna Vratimov ním dětem byly dány veškeré učební pomůcky bezplatně, a aby zaplaceno bylo všem nezaměstnaným dlužné nájemné, kterým hrozí výpověď z bytu. Žádost o zaplacení bytného musí býti předložena finanční komisi a musí býti podán určitý přehled, kolik by se muselo, mělo uhraditi. Nezaměstnaným, kteří dostávají potravinové poukázky usneseno zaplatiti vodné za měsíc září.

Výletní místa

U řeky místa výletní. Několik hostinských podalo žádost, aby místa podél řeky byla uznána za výletní. Majitelé dotyčných pozemků staví se proti zveřejnění těchto míst. Pro uznání těchto pozemků za místa výletní hlasuje 12, proti zveřejnění 13 členů z důvodů škod způsobených na kulturách.

Příkup pozemků

Následkem stavebního ruchu jeví se nutnost rozšířiti obecní cestu Zárubku. Usneseno všemi hlasy zakoupiti od Leopolda Loučka 65 m2, od Frant. Teleckého 288 m2 po 6 Kč. Pro vodárenské účely na ochranu pramenů usneseno zakoupiti celkem 4 750 m2 po 2,5 Kč. Od Frant. Slívy čís. 17 jest zapotřebí zakoupiti 254 m2, kde stojí vodárenská věž, před stavbou věže ujednána cena za 1 m2 – 28 Kč vzhledem k tomu, že jeho pozemek tímto zabráním tak malé parcele bude značně znehodnocen.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 11. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 11. 2014 0:00
Autor: