Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 40.

Kronika města Vratimova - část 40.

Pobočky při I. třídě měst

K žádosti měšťanské školy usnáší se obecní zastupitelstvo, aby byla zřízena při I. třídě měšťanské školy druhá pobočka. Vyučováno bude střídavě ve volných místnostech ostatních tříd měšťanské školy, kdy tyto mají prázdno. Obecná škola nesmí zřízením nové pobočky pro cizí žáky utrpěti újmy a nesmí obci vzniknouti žádná vydání. Pro příští školní rok ať jsou přijati žáci dle platných přepisů. Počínaje školním rokem 1932 – 1933 zavádí se vybírání od cizích žáků poplatků na učebné pomůcky v obnosu 100 Kč za školní rok od jednoho žáka.

Volba předsednictva místní šk. rady

Dne 29. září 1932 konala se volba předsedy a místopředsedy místní školní rady, poněvadž předseda Karel Vavřík a místopředseda Leopold Souček na své funkce resignovali. Předsedou zvolen Karel Paskovský, majitel hostince, místopředsedou Josef Vavřík, učitel.

Volksschule Rattimau

Dosavadní stará škola zapsaná v pozemkové knize pod názvem Volksschule Rattimau, má býti přepsána na Obecní dům.

Reverz s továrnou

Reverz s továrnou ohledně stavby cesty přes její pozemek. V obecní radě dne 18. 11. 1932 bylo všemi hlasy schváleno podepsati reverz s továrnou a složiti kauci 50.000 Kč v dlužních úpisech M. L. E.

Splátky za vodu

Splátky za vodu odebranou z obecního vodovodu plynou do obecní pokladny velmi nepravidelně, neboť platiti za vodu je něco neobvyklého, nedoplatky budou však upomínány a po výsledné upomínce bude voda uzavřena.

Nezaměstnaní – přídavek

Vánoční přídavek 1932 pro nezaměstnané. Obecní rada usnesla se na následujícím:

  • Pro 40 svobodných po 25 Kč - 1.000 Kč
  • Pro 38 ženatých po 50 Kč - 1.900 Kč
  • Pro 75 jejich dětí po 20 Kč  - 1.500 Kč
  • Pro 20, kteří dostávají různé renty aneb z penzij.
  • Ústavu social. péče po 25 Kč -  500 Kč

Celkem 4.900 Kč

Obnos vyplati se v potravinách – v potravinových poukázkách – mimo to rozdělí obec jeden vagón 100 g uhlí a doplatila na zakoupení bramborů asi 1.500 Kč. Usneseno pořádati sbírku pro nezaměstnané.

1933

Počasí

Leden: 1. - 3. zamračeno, mrazivo , 4. jasno, 5. - 6. zamračeno, studeno, 7. - 8. jasno, 9. - 11. zamračeno, mrazivo, 10. padá sníh, 12. - 14. slabě sněží, zamračeno, studeno až -17 °C, 15. velmi zima, 16. - 19. mírnější temperatura, 20. - 21. studený vítr, sněhová metelice, 22. - 25. zamračeno a studeno, sněhu 20 – 30 cm, - 14 / - 18 °C, 26. neobyčejně tuhý mráz – 26 °C, 27. - 30. mírnější mrazy, temperatura – 18 °C, - 12 °C / - 8 °C, 31. dostavila se obleva, dosti teplo, taje.

Únor: 1. - 3. temperatura mírná, začíná pršeti, sníh už skoro docela stál, ledovina, 4. - 6. temperatura mírná, 7. - 8. se oteplilo o polednách na + 15 °C, chvílemi drobný déšť, mlhavo, 9. žáden mráz jako v dubnu, temperatura nad 0 °C, 10. v noci vichr, trochu s deštěm, temperatura nad 0 °C, 11. - 13. ochlazení, dosti studeno, slabé sněžení, 14. studeno, po 9 h. přišla sněhová smršť, že se až brzy úplně zatmělo, přitom také hřmělo, pak sněhová vánice trvala 1 h., během dne přeháňky, 15. - 16. sněhové přeháňky, metelice, dosti studeno, 17. - 18. studený vítr, 19. - 20. mráz, bezvětří, sníh pozvolna taje, bylo jej na 20 cm, 21. padá drobný sníh, 22. - 23. poněkud vyjasnění, temperatura mírná, 24. - 25. mlhavo, sychravo, z rána sněží, temperatura něco nad 0 °C, 26. - 28. mlhavo, studeno, sněhu 1 dm, ve dne taje, večer přimrzá.

 

pokračování příště

Datum vložení: 1. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2014 0:00
Autor: