Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 45.

Kronika města Vratimova, část 45.

Pokračování - Vodovod - celkový přehled

Má se ještě platiti:
Firmě Volenec 18 167,30 Kč
Firmě Kunz 146 160,00 Kč
Notáři Olšákovi 1 551,20 Kč
Úhrnem 2 275 056,33 Kč

Odečte-li se pohledávka u obce Kunčice – 433 136,38 Kč. Stavební náklad vrat. vodovodu 1 841 919,95 Kč. Kolaudační komisí uznaný obnos 1 786 849,40 Kč. Rozdíl 55 070,55 Kč.

Subvence jsme obdrželi:
Z Ministerstva zemědělství 269 000 Kč
Z Ministerstva zdravotnictví 110 000 Kč
Zemská subvence 159 000 Kč
Celkem 538 000 Kč

Máme ještě dostati na subvencích:
Z ministerstva zemědělství 52 624 Kč
Z ministerstva zdravotnictví 104 416 Kč
Zemské subvence 19 684 Kč
Celkem 176 724 Kč

Povolené příspěvky v %:
Ministerstvo zemědělství 18 %
Ministerstvo zdravotnictví 12 %
Zemská subvence 10 %

Dnes máme ještě platiti na stavbu vodovodu:
Pensijnímu ústavu v Praze 475 724,50 Kč
Občanské záložně 290 814,30 Kč
Firmě Kunz 146 160,00 Kč
Firmě Volenec 18 167,301 Kč
Notáři Olšákovi 1 551,20 Kč
Celkový dluh 932 420,30 Kč

Na to mají platiti:
Obec Kunčice 433 136,30 Kč
Subvence 176 124,00 Kč
Úhrnem 609 860,30 Kč

Ke dni 1. 1. 1934 zůstává obci Vratimovu dluh 322 560 Kč. Starosta Jan Šimík promluvil. Vážení občané! Jsem hrd na to, že Vám mohu odevzdati dílo veliké, dílo potřebné, které prospěje našemu občanstvu a povznese naši obec nad jiné obce. Dílo, které dalo mnoho práce a vyžádalo si mnoho starostí a obětavosti. Poukazují na tu okolnost, že před 8 roky právě dnes za mého úřadování, co zástupce starosty, jsme tuto práci začali a dnes po 8 letech, po době, ve které se vyměnilo několik starostů a členů obecního zastupitelstva opětně já odevzdávám Vám toto velké dílo, dílo jako dokončené.

Při té příležitosti vzdávám díky oběma stavitelským firmám, Fě Volenec a Fě Kunz za pečlivé a řádné provedení staveb. Vzdávám díky nadřízeným úřadům, které nám s největší ochotou přicházely vstříc, zvláště panu dozorci stavby Inž. Ničovi a komisaři z ministerstva zemědělství Inž. Žitkovi.

Vzdávám díky celému našemu obyvatelstvu za dlouhé čekání na uskutečnění toho velikého díla a za veškeré finanční oběti, kterými na stavbu vodovodu přispěli. Na konec děkuji všem panům starostům obce, kteří v té osmileté době se vystřídali a pro vodovod pracovali, všem členům obecní rady a obecního zastupitelstva, členům stavební komise, každý se přičinil, jak mohl, by to velké dílo se podařilo. Všem, kteří jakýmkoli způsobem se o stavbu vodovodu přičinili, vzdávám srdečné díky. A nyní odevzdávám toto veliké dílo Vám a našemu občanstvu.

Tím projev starosty ukončen, ale nutno zde dodati, že největší zásluhu o vystavění vodovodu má starosta obce Jan Šimík, což mu bude vždy vděčně vzpomínáno.

 

pokračování příště

Datum vložení: 29. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2015 0:00
Autor: