Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 50.

Kronika města Vratimova, část 50.

Kronika Jana Klegy - pokračování

V roce 1904 bylo mnoho dětí nemocno na osypky; školy byly zavřeny. V létě 1904 bylo velké sucho, řeky a studny vysychaly, mnoho bylo ohňů. Rok ten byl úrodný na obilí, žito a brambory; z jedné měřice výsevu dalo obilí 10 měr. V roce 1905 byly zakoupeny nové lavice do kostela u Rundta v Místku. Jedna lavice stála 60 Kč. Také byla pořízena nová dlažba do kostela. V roce 1907 okradli v odpust komedianti kostel. Vzali monstranci a kalich.

Rok ten byl neúrodný na obilí, jedna měřice stála 14 Kč. V roce 1907 byl učitel Špetla v Řepištích postřelen zloději ve škole, zemřel 1. prosince 1907. Mateřská škola byla ve Vratimově založena na podzim 1907.

Volby do zemského sněmu byly v dubnu 1907. Zvolen byl místo Hrubého – Pospíšil. Dne 27. února 1908 vozil rolnický syn Tomáš Viktor hnůj na pole, vůz se na něho vyvrátil. Syn zůstal ihned mrtev.

Nová jubilejní škola ve Vratimově stavěna v roce 1908 – obecní volby konány 21. listopadu 1908, národní strana zvítězila na celé čáře proti továrním Němcům a řediteli Kleclovi. Byly to volby, jaké ještě ve Vratimově nebyly. Německá strana s Hrdého pomocí chtěli Vratimov poněmčiti.

Nová škola posvěcená v září 1909, stála 149 000 Kč. Na hejtmanství bylo předvoláno dne 24. února 1909 dvacet čtyři lidí z Vratimova, že zpívali o Němcích posměšné písně. Každý měl zaplatiti za to po 10 Kč. Dne 5. – 6. března 1909 napadlo mnoho sněhu a nastaly velké mrazy. Ve svátek zvěstování Panny 4. dubna 1910 měl prvotiny novokněz Pater Jan Kožušník z Popince. Zemřel pak jako farář v Černé Vodě.

V roce 1911 bylo sčítání lidu. Ve Vratimově napočteno 2 344 lidí. Čechů 2 062; Němců 113; Poláků 156; Ostatních 13.

Úmrtí

Dne 3. února zemřel časně po půlnoci o druhé hodině raněn mrtvicí Jindřich Kolmáš, pekař ve Vratimově, člen okres. výboru, předseda živnostenské strany, předseda společenstva pekařů, předseda Osvětového sboru, předseda Matice Osvěty lidové atd… Pohřeb měl 6. února odpoledne. Všechny tyto korporace zúčastnily se jeho pohřbu a proslovily u hrobu vzpomínky na zemřelého. Přišel 2. února večer asi o jedenácté hodině domů, trpěl již dávno na cukrovku. Byl 57 let stár.

Bohumír Bradáč ministr

Ministr zemědělství a národní obrany a pozdější předseda poslanecké sněmovny Bohumír Bradáč slíbil, že přijede do Vratimova si prohlédnout vodovodní zařízení. Bylo však velmi špatné a deštivé počasí, byl nucen odložit svou návštěvu. Bradáč pak zemřel 20. 10. 1035.

Prodej usedlosti čis. 25

Majitel usedlosti číslo 25 Havránek ze Zábřehu, který koupil grunt čís. 25 od dědiců Pečkových, byl ale finančně slabý, a proto byl grunt v exekuci zas prodán se značnou ztrátou. Koupili ho Pečkové zpět v roce 1934. Aby přišli na své, začali grunt 1935 parcelovat. První část koupil asi 10 měřic rolník Antonín Adamus, čís. 77 ve Vratimově. Adamus zaplatil za koupenou část usedlosti 40 000 Kč. Koupě ta má pro něho důležitost, je to při jeho gruntě, ten se tím zvětšil. Stavení čís. 25 se zahradou, budova je sice velmi chatrná, koupil tovární dělník Karel Blahut za 36 000 Kč.

Volby do poslanecké sněmovny a senátu

Československá poslanecká sněmovna i senát byly presidentem rozpuštěny v dubnu 1935 a nařízena volba jak do sněmovny, tak do senátu na 19. května 1935 a volba do zemského a okresního zastupitelstva na 26. května 1935. Z volby do poslanecké sněmovny a senátu vycházejí definitivně jednotlivé strany s těmito výsledky: Republikáni budou míti 45 poslanců a 23 senátorů, čsl. sociální demokracie 38 poslanců a 20 senátorů, lidovci 22 poslanců a 11 senátorů, živnostníci 17 poslanců 8 senátorů, nár. sjednocení 17 poslanců a 9 senátorů, fašisté 6 poslanců a žáden senátor, autonomistický blok 22 poslanců a 11 senátorů (spojení Hlinkovci s Poláky). Strany německé: sudetoněmecká strana Henlein 44 poslanců a 23 senátorů, něm. soc. dem. 11 poslanců a 6 senátorů, svaz něm. zemědělců 5 poslanců a žádného senátora, německá strana křesťanskosociální 6 poslanců a 3 senátory i maďarská oposice 9 poslanců a 6 senátorů, komunisté 30 poslanců a 19 senátorů.

Členové nové vlády:

Dr. M. Hodža, zemědělství, Dr. Franke, pošty, Dr. L. Czech, zdravotnictví, Jan Malypetr, předseda vlády, J. V. Najman, obchod, R. Bechyně, železnice, Inž. Dostálek, veřejné práce, Dr. Ivan Derer, spravedlnost, Dr. J. Šrámek, unifikace, Dr. Krčmář, školství, Dr. K. Frapl, finance, Dr. Fr. Spina, Inž. J. Nečas, sociální péče, Machník, nár. obrana, T. G. Masaryk, president.

Monsignor Karel Tesarčík

Dne 5. února 1922 nastoupil duchovní správce ve Vratimově ř. k. farář Karel Tesarčík, dosavadní farář v Golešově u Těšína. Jmenovaný stal se později děkanem vratimovské farnosti a byl v roce 1924 vyznamenán titulem Monsignore.

Občanská záložna – 25leté jubileum

Jubileum 25letého trvání Občanské záložny ve Vratimově slavilo se dne 25. března 1935. Záložna byla zřízena 25. března 1910. Při oslavě jubilea poděleno bylo 6 členů ředitelstva a dozorčí rady diplomy, a to: Karel Vavřík, ředitel, Dr. K. Mareš, náměstek ředitele, Jan Šimík, účetní a František Rybiař, pokladník. Členové dozorčí rady Ludvík Telecký, předseda, Josef Klega, místopředseda. Tito obdrželi diplomy uznání za pětadvacetileté nepřetržité služby družstevní.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 11. 2015 0:00
Autor: