Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 59.

Kronika města Vratimova, část 59.

1938

Jak již v roce 1937 zaznamenáno, byla v naší obci zřízena CPO (civilní protiletecká ochrana), což se stalo v důsledku nedobrých světových poměrů a z obavy před nebezpečím války. V sousedním Německu přišel k moci diktátor Adolf Hitler, který kladl světu nesplnitelné požadavky, vyzbrojil Němce a ohrožoval mír ve světě. Tyto poměry si vynutily obranná opatření u všech jeho sousedů a tak i u nás byli občané poučováni a cvičení u protiletecké ochraně.

Ministerstvo zemědělství poskytlo obci subvenci na vodovod ve výši 31 462 Kč.

Hermíně Tochtenové udělilo obecní zastupitelstvo na její žádost chudinskou podporu. Někdejší vratimovská obchodnická rodina, velmi zámožná Filipa Tochtena na č. 42 po smrti Tochtenově úplně schudla, takže vdova prodala dům č. 42 konsumnímu družstvu „Budoucnost“ z Ostravy, které v něm zřídilo družstevní prodejnu. Filip Tochten, židovského vyznání byl podporovatelem Němců a české věci nepřál.

Zbourání domku č. 38

Ludvík Polach, řezník a uzenář, nynější majitel domku č. 38 bývalého vratimovského to gruntu, požádal o povolení ku zbourání tohoto domku pro sešlost, ježto mu hrozilo sesutí. Domek byl zbourán. Stál na dvorku za domem č. 178.

Majitel usedlosti č. 41 řídicí učitel Mucha z Morávky byl obcí vyzván, aby dal zbourati starou stodolu u č. 41 ježto hrozí spadnutím. Stodola byla pak zbourána. Byla to stodola u usedlosti, která je patrna po pravé straně silnice směrem od velkostatku na známé fotografii obce z roku 1898, která byla v té době jedinou stavbou po pravé straně silnice od velkostatku ke kostelu.

Dne 30. března zemřel ve Vratimově p. Karel Vavřík, ředitel obecné školy 73. letý. Narodil se v r. 1865 a po studiích na německém učitelském ústavě v Těšíně přišel v r. 1884 do Vratimova jako podučitel. Učil zde 42 let. Byl prvním kronikářem naší obce. Je pohřben na hřbitově ve Vratimově.

Obecní rozpočet v r. 1938 činil příjem 369 379 Kč, vydání 365 729 Kč, přebytek 3 650 Kč.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2016 0:00
Autor: