Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 62.

Kronika města Vratimova, část 62.

Vypuknutí války

Dne 1. září vypukla válka a obsazení Polska bylo skončeno do 19. září. Na Polsku se vylila teutonská zloba Němců. Poté bylo u nás nařízeno 14 dní vyvěsiti německé prapory (s hákovým křížem), které si musel každý majitel domu koupiti a vyvěsiti pod pohrůžkou přísných trestů.

Zatemnění

Dne 1. října bylo nařízeno úplné zatemnění. Nesměl proniknouti za tmy ani nejmenší paprsek světla z osvětlených místností. Dne 1. října byly také zavedeny potravinové odběrní lístky na maso, tuky, mouku a jiné potraviny. Obecní rozpočet v roce 1939 činil příjem 135 411 Kč, vydání 246 614 Kč, schodek 111 173 Kč. V roce 1939 bylo velmi pěkné počasí zejména na podzim a dobrá úroda.

Protože školní tělocvična nestačila pro 70 žáků (kteří tam najednou učili cvičit) propůjčil Sokol svou tělocvičnu v Sokolovně pro žactvo obou škol. Žactva značně přibylo přistěhovalectvím z Těšínska. Dávka z nápojů, vybírána v tomto roce, činila: z 1 litru piva – 5 haléřů, z 1 litru vína 10 haléřů, z 1 litru lihu 40 haléřů, z 1 litru kořalky 10 haléřů.

Oduznání čestného občanství Dr. Benešovi

Okresní hejtmanství ve Frýdku výměrem ze dne 13. prosince 1939 č. 518/2 – I. Nařídilo obci oduznati čestné občanství našeho městyse presidentu Dr. Benešovi. S těžkým srdcem museli obecní starší s tímto nařízením se vyrovnati, a proto oduznání provedeno. President Dr. Beneš byl jmenován čestným občanem našeho městyse dne 28. října 1936. Oduznání stalo se ve schůzi obecního zastupitelstva 22. 12. 1939. Jednalo se též o zřízení mateřské školky, ale věc ta odložena na pozdější dobu. V listopadu odešel z Vratimova farář československé církve Jan Chalupa, který tu působil od roku 1928 a na jeho místo nastoupil nový farář Leonard Bogumský, mladý, po vysvěcení. Je rodákem z Rychvaldu.

Stav hovězího dobytka v obci koncem roku činí 240 kusů.

Zima začala slibně, před Vánocemi napadl sníh a méně mrzlo.

Hned po obsazení naší republiky Němci začalo pracovati podzemí. Vytvořily se odbojové organisace, později i vojenské. Uvědomělí čeští lidé, politikové, vojáci, aktivní záložní, letci začali přecházeti hranice, aby v zahraničí pracovali proti Německu a stali se pak členy československé zahraniční armády. Frýdecký okres je pohraničním okresem. Sem přicházeli naši lidé, aby překročili česko-polskou hranici. Občané okresu jim účinně a ochotně pomáhali.

Ilegální činnost

Ústředím vojenského odboje „Obrana národa“ v Praze byl vyslán praporčík hradní stráže Ladislav Vosyka, aby zajistil spolupráci českých lidí pro převádění vojáků přes hranice. Navázal ve Slezské Ostravě spojení s odb. učitelem Jaroslavem Studničkou z Vratimova, vyučujícím ve Sl. Ostravě a dalšími odb. učiteli Stanislavem Studnickým a Josefem Pěničkou ze Slezské Ostravy, kteří po dohodě s ním získali některé učitelé a jiné občany přilehlých pohraničních obcí pro převádění vojáků přes česko-polskou hranici. Sami se též převádění aktivně zúčastnili. S nimi spolupracoval také poručík letectva Rudolf Slíva z Vratimova, který ve svém bytě přechovával a ve vhodnou dobu převedl přes hranici 29 vojenských letců. V srpnu 1939 přešel hranici též odb. učitel Miloslav Slíva z Vratimova a vstoupil do zahraniční armády. Toto převádění dělo se však jen do 1. září až do vypuknutí války a obsazení Polska Němci.

Na podzim, brzy po v pádu Němců do Polska ustanovena byla v okrese frýdeckém vojenská odbojová organisace „Obrana národa“, ustanovena byla ve Vratimově. Velitelem v okrese byl oblastním velitelstvím jmenován poručík letectva Rudolf Slíva z Vratimova, zpravodajským důstojníkem poručík v zál. Vladislav Mojžíšek, odb. učitel, zbrojním důstojníkem poručík v zal. Jaroslav Studnička, odb. učitel z Vratimova. Okres byl rozdělen na obvody. Vratimovskému obvodu velel poručík v zal. Jan Žemla, berní úředník. Místním velitelem ve Vratimově byl František Hrbáč, ředitel měšťanské školy. Jednotky měly zbraně. Byla též vyjednávaná dodávku kulometů z Brna. Vratimovští občané zapojili se tak činně do odboje proti uchvatitelům. Značením a vlasteneckým zápalem se dali tito obětavci do práce pro svůj národ, netušíce, jaký těžký osud je stihne.

Rozpuštění politických stran

Všechny politické strany byly rozpuštěny. V obecním zastupitelstvu zůstali však všichni členové zvoleni na základě těchto politických stran, vyjma členů komunistických stran, kteří byli již dříve z nařízení vlády svých funkcí a členství zbaveni. Byli to tito obecní starší: Antonín Glac, Leopold Šodek a Josef Jurášek.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2017 0:00
Autor: