Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 67.

Kronika města Vratimova, část 67.

rok 1940/1941

Vstoupením slovanského Ruska do válečného stavu s Německem se českým lidem ulevilo. Naše občanstvo hned radostně ožilo, jeho naděje v poražení nenáviděného Německa stouply a všude to bylo patrno. Naši lidé si byli jasně vědomi toho, že Rusko bojující s jinými ještě spojenci bojuje nepřímo i za naše osvobození a proto byly sympatie lidu na jeho straně. Dobře se předvídalo, že veliká slovanská země přes přechodné neúspěchy válku neprohraje a poražena nebude. Vždyť spravedlnost a pravda byla na jeho straně a ta nemůže býti na trvalo poražena. V Rusku nepochodil Napoleon, bylo tam poraženo za přispění našich legií Rakousko a bude poraženo i Německo. Tato víra naše lidi sílila.

V téže schůzi bylo usneseno požádati úřady o propuštění naší obce z policejního obvodu ostravského. Všechny stavby byly zakázány, protože materiál stavební zabrali Němci pro válečné účely. Z toho důvodu nebylo též povoleno stavěti projektovaný kanál od katolického domu. Na všech veřejných budovách a obchodech bylo nařízeno zříditi německé nápisy a tak musel býti na Sokolovně odstraněn nápis Sokol, který byl součástí zdiva (musel býti zrypán) a na katolickém domě skvěl se nápis: Katholisches Haus. Obchody a živnosti byly rovněž německy popsány.

Rozpočet obecní činil:

Příjem K 168.852.-

Vydání K 301.075,-

Schodek K. 132.223,-

Na podzim byl rozpuštěn Sokol a jeho kino zabráno Němci. Starosta Sokola Albrech Mojžíšek, říd. učitel v. v, místostarosta Robert Kahánek, kapitán v. v a vedoucí dorostu Augustin Mužný, učitel, byli zatčení, uvěznění a odvezeni do Brna. Oba první byli po 6 týdnech vězení propuštěni, třetí, Augustin Mužný byl dopraven do Osvětimi, kde krátce na to byl umučen.

14. listopadu projednávalo obecní zastupitelstvo žádost amerického státního občana Franka Motlocha, rodáka z Kunčic o domovské právo. Tomuto hrozilo zabavení majetku, ježto Německo štvalo proti Americe a v době vypuknutí konfliktu zabavilo by majetek americkým občanům. Aby tomu zmíněný Motloch ušel, požádal o českosl., vlastně protektorátní státní občanství a k tomu potřeboval příslib domovského práva některé obce. Zastupitelstvo mu žádaný příslib chtělo uděliti, ale pro odpor Němců, kteří věděli, proč to žádá, se tak státi nemohlo. Později byl Frank Motloch jako Američan zatčen a uvězněn. Ve vězení zemřel.

V téže schůzi bylo projednáno nařízení o zřízení nočních občanských hlídek. Začaly se vyskytovat případy shazování parašutistů z amerických a anglických letadel a proto tyto hlídky měly zachycování se těchto parašutistů znemožňovati. Každý občan byl povinen jednu noc občas jíti na hlídku. Hlídky byly dvou až šestičlenné a chodily třemi proudy po území obce. To byla pro občany veliká svízel, a proto později bylo ujednáno zříditi placené hlídky z penzistů a na úhradu platů hlídek platil každý muž při odběru tabačenky (odběrní lístek na kuřivo, které dostával každý muž) K. 5. Toto zařízení však dlouho netrvalo, úřady uznaly, že tím se občané chtějí lehce zbavit své tíživé povinnosti a způsob znemožnily.

 

pokračování příště

Datum vložení: 1. 6. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2017 0:00
Autor: