Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 69.

Kronika města Vratimova, část 69.

rok 1941-1942

Okresní úřad v Místku (po sloučení obou měst Frýdku a Místku byl přemístěn ok. Úřad do Místku) měl buď vadný záznam kostelů, nebo úředník věci a kraje neznalý nevěděl, že jsou ve Vratimově dva kostely a nařízení o vydání zvonů čsl. faráři neposlal. Obec o tom mlčela v domnění, že jsou na věži čsl. kostela železné zvony, které nepodléhaly odvodní povinnosti. A tak tímto úředním opomenutím byly krásné zvony v obci zachovány. Jak zvony z ř.kat. kostela a kaple č. 2, tak bronzový pomník T.G.Masaryka byly odvlečeny a zpracovány jako barevné kovy ve slévárně pro válečné účely. Jen zvonek z kaple č. 2 se vrátil po válce. Ten jako zázrakem nebyl zničen.

1942

V lednu se donesla do Vratimova zpráva, že 10. ledna zahynul v koncentr. táboře v Mauthausenu bývalý člen obecního zastupitelstva vratimovského František Křiva. V únoru byl umučen ve Wohlau Vratislavi vůdce odboje ve Vratimově, letecký poručík Rudolf Slíva. Jeho tělo bylo převezeno do Vratimova a zde za obrovské účasti občanstva pohřbeno.10. března byl ubit v Osvětimi sokolský pracovník učitel Augustin Mužný. Po obsazení pohraničních krajů Němci přišel do Vratimova jako učitel z Kopřivnice. Zanechal po sobě vdovu a dvě malé děti.

V březnu oznámila obci okresní nemocenská pojišťovna, že se z nařízení vlády zavádějí pro všechny v zaměstnaneckém poměru stojící osoby povinné pracovní knížky. Pracovní knížky byly zavedeny již za Rakousko-Uherska kapitalistickými vykořisťovateli. Hned po osvobození národa v r. 1918 byly na žádost sociální demokracie zrušeny jako otrocké průkazy, nedůstojné svobodného dělníka. Sociální demokracie v Rakousko – Uhersku vedla dlouhá léta bezvýsledný boj proti těmto pracovním knížkám, do nichž bylo dělnictvu zaznamenáváno vše, co se třeba zaměstnavatelům nelíbilo. Tak chodil dělník s tímto zrcadlem svých poklesků od jedné továrny ku druhé a nikde ho do práce nechtěli. V r. 1918 hned po osvobození usilovali zástupci dělnictva o zrušení těchto pracovních knížek. Po celých 20 let Československé republiky neměl svobodný občan státu tohoto otrockého průkazu. Až nyní německé zvůle zavádí nové pracovní knížky. Byly též zřízeny dobře organizované úřady práce, které měly za úkol evidenci dělníků a posílání jich na otrocké práce do Německa. Dělník neměl možnosti výběru práce. Obec byla donucena zřídíti německou obecní knihovnu a koupiti pro ni skříň. Knihovna tato byla umístěna v obecní kanceláři. Budiž žalováno, že se našli i čeští jednotlivci, kteří si odtamtud knihy půjčovali, aby se zavděčili Němcům a otravovali sami sebe goebbelsovskou propagandou. Nebyloť v této knihovně jediné vědecké nebo zábavné knihy, jen lživá a nadutá propagace války a německého velikášství.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 9. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2017 0:00
Autor: