Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 72.

Kronika města Vratimova, část 72.

rok 1942, 1943

Obecní rozpočet činil:
Příjem K. 169.564.-
Vydání K. 350.785.-
Schodek K. 181.221.-

Ve schůzi obec. zastup. 15. prosince bylo usneseno zvýšiti paušál za odběr vody z obecního vodovodu.

Za 1 obytnou místnost ze K. 16.- na K. 20.-
za 1 kuchyň, skladiště apod. ze K. 20.- na K. 30.-
za 1 osobu ze K. 13.- na K. 15.-
za 1 ha pozemku ze K. 10.- na K. 15.-
za společ. prádelnu ze K. 10.- na K. 15.- ročně.

V listopadu vyhořel domek p. Kubice pod Rakovcem. Obec chtěla poškozeným uspořádati sbírku, ale úřady to nepovolili, proto přispěla sama částkou K. 1.000.-.

Úřady znemožňovaly sbírky a povolily jen sbírání na německé účely. Obecní schůze (rady zastupitelstva) byly konány zřídka, nebyloť co projednávat. Vládly úřady a nařizovaly, co se jim líbilo bez ohledu, zda to obce chtějí a schvalují či nikoli.

Dověděli jsme se, že 15. září byl popraven v Mnichově náš občan Bohumil Slíva, tajemník komunistické strany z Pardubic, pro ilegální činnost k smrti odsouzený.

Do výslužby odešel zdejší děkan Msg. Karel Tesarčík a odstěhoval se do Frýdku do kněžského domova, na jeho místo nastoupil p. Jan Reinoch.

1943

1. ledna dotrpěl ve vězení ve Vratislavi Eduard Gorgol., v listopadu 1942 byl v závodě ve Vítkovicích, kde pracoval, zatčen pro nadržování odboji a za šest týdnů věznění podlehl útrapám německého žaláře. 20. února skonal v o Osvětimi člen obecního zastupitelstva před okupací Jan Šigut, 60 roků starý, uvězněný v prosinci 1942 pro ilegální komunistickou činnost. 4. března dokonal v Osvětimi Alois Javorek, hutník, zatčený a vězněný od 3. 12. 1942 z téhož důvodu jako Eduard Gorgol. 19. dubna skonal v Osvětimi Josef Kuboň, svobodný holič, vězněný od 5. 12. 1942 pro ilegální komunistickou činnost.

Při schůzi obecního zastupitelstva 22. dubna bylo usneseno zvýšit dávku ze psů a to: z užitkového psa hlídacího z K. 5.- na K. 10.-, z ostatních psů z K. 10.- na K. 20.-.

Veřejný a společenský život v obci úplně ustal pod nesnesitelným útlakem a vlivem hrozných zpráv o mučení a vraždění lidí ve vězeních.

Ze školní budovy musela býti odstraněna busta otce národa Františka Palackého, kterého Němci nenáviděli. Manželkám německých občanů, jichž byl značný počet, vyplácela obec podporu měsíčně k. 150.- a na každé dítě K. 50.-.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 12. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2017 0:00
Autor: