Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 73.

Kronika města Vratimova, část 73.

rok 1942, 1943

Lidé ani nevycházeli z domu, pokud nemusili. Do hospod nechodili, a když tam přišli, mlčeli. Báli se na ulicích nahlas mluvit, jen šeptali pod dojmem strašlivých hrůz, šířených Němci. Ve skrytu svých srdcí však chovali naději, odpor a odhodlání ve vhodné chvílí svrhnouti tuto hrůznovládu a tyranství. 1. října byl popraven v Berlíně Karel Sroka, svobodný mladík z Vratimova, 21 let starý, když tam byl předtím více než rok vězněn.

Obecní rozpočet činil:

Příjem K. 179.900.-
Vydání K. 387.850.-
Schodek K. 207.950.-

Peníze Československé republiky, které byly po zřízení Protektorátu postupně vzaty z oběhu a nahrazovány penězi protektorátními, byly jako platidlo vzaty z oběhu a zrušeny. Zůstaly jen peníze protektorátní a německé marky. Obcí se rozmohla zpráva, že ve Vratislavi byl popraven učitel Vladislav Mojžíšek. Byl 33 let stár, ženat a otcem dvou dětí. Byl vězněn od roku 1941 pro účast na vojenském odboji. Poprava vykonána 20. května stětím. Ve schůzi obec. zast. 22. listopadu muselo ob. zast. vzíti na vědomí vyvlastnění obecních pozemků pro vítkovické železárny, ležících u chudobince č. domu 261.

Vítkovické železárny se chtějí rozšiřovat i na území naší obce a k tomu vyvlastnili pozemky našich občanů v osadě Popinci v některých místech. Vyvlastněn byl též velkostatek manželů Sedlaříkových pro tentýž účel až na 70 měřic polí, která jim byla ponechána. Postiženým tímto vyvlastněním na Popinci bylo povoleno až na další na těchto pozemcích hospodařiti, ale velkostatek byl železárnami zabrán a tyto samy na něm hospodaří. Obec i menší majitelé žádali za vyvlastněné nemovitosti rovnocennou náhradu opět v nemovitostech jinde.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 1. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2018 0:00
Autor: