Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 79.

Kronika města Vratimova, část 79.

1945

Kopaly se zákopy poblíž hlavní silnice v horní části obce a v Kaločovém dole tj. na silnici mezi statkem č. 9 a č. 2 byly zbudovány zábrany ze silných kmenů proti tankům. Němci očekávali příchod ruských armád od Frýdku.

V březnu se fronta přiblížila tak, že po celé dny a noci se otřásala okna duněním střelby a hřměním děl. Za noci bývala obloha osvětlena raketami a ve směru nad Rakovcem a Podlesím (fronta přicházela ze severovýchodu) bylo vidět nesčetné záblesky vybuchujících bomb. Nálety na Ostravu a jiná města, při nichž letci létali nad naší obcí, nebo v její blízkosti, byly tak časté, že byl vyhlašován poplach několikrát denně.

V březnu a v dubnu přijížděla ruská letadla a bombardovala Ostravu a okolní místa (i do naší obce svrhla malé bomby) vždy večer kolem 6. a 7. hodiny po setmění. Ostravané, bojíce se toho, stěhovali se k večeru do okolních obcí i k nám, aby se zde přes nálet schovali a v noci nebo ráno se vraceli opět do města. Z náletů, poplachů a ze střelby byli lidé tak otupělí, že si toho ani valně nevšímali. Každý si ale připravoval dobrý kryt ve sklepě, kde by prožil průchod fronty, jež se blížila.

Koncem dubna bylo vidět s vyvýšenin v obci činnost fronty, letecké útoky na Opavsku a veliké požáry v Porubě, Hrabyni, Pustkovci, Krásném Poli a jinde. Z kopečku od kaštana nad usedlostí Sedlaříkovou byl dobrý rozhled na slezské dědiny, výše jmenované a boj o Svinov, vedený ve dne, byl dobře viditelný.

V té době veškerý život v obci ustal, až na nejnutnější nákupy potravin. Občanstvo se zdržovalo poblíž svých příbytků, aby se mohlo v čase nebezpečí hned ukrýti. 21. dubna, kdy před Svinovem utrpěli Němci těžkou porážku a nemohli již své zraněné ponechati v ohrožené Ostravě, zřídili ve Vratimově, ve škole (od ledna se již nevyučovalo), vojenský lazaret a tu vozili těžce raněné ve velkých autobusech a vojenských autech. Celé noci přivážela tato vozidla raněné, sténající vojáky.

Po celé dny a noci lékaři ve třídách operovali, amputovali a pracovali při elektrickém světle, které si vojáci sami vyráběli benzinovými motory a dynamy, protože v celé obci již elektrické světlo nesvítilo; ostravská elektrárna byla bombardováním poškozena a nebyla v činnosti a v závodech se nepracovalo.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 7. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2018 0:00
Autor: