Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 82.

Kronika města Vratimova, část 82.

1945

Tento německý důstojník měl u sebe vyplněný leták svým jménem (které shazovali Rusové z letadel), že chce přejíti na ruskou stranu a ten odevzdal ruskému důstojníkovi. Byl pak odveden do zajetí. Celou noc z 1. května na středu 2. května se v obci střílelo a bojovalo. Hřměla děla a domy se otřásaly. Četné domy byly značně střelbami poškozeny, okna rozbita, střechy proděravělé, zdi probourány. Ráno, ještě za střelby (2. května) kdy byl nepřítel vyháněn z polí a lesů z obce okolo šesté hodiny stála skupina občanů před hostincem Paskovského č. 36. Egon Paskovský, vykloněn z okna světnice a pod oknem u domu na cestě stáli mezi jinými Karel Bardoň a František Sabela a rozmlouvali. Najednou přiletěl granát, narazil do země pod oknem a zabil všecky tři jmenované.

2. května ráno opustili Němci domky podél cesty a ze vzdálenosti asi 100 m ostřelovali Rusy, pochodující po silnici, bez bočního zajištění směrem ku Frýdku. Zde se naskytla příležitost bojové skupině četaře Josefa Adamuse účinně pomoci. Za hasičským skladištěm za pomocí rolníků Viléma Cholevy, Emila Bezruče a Šodka zajali dva Němce. Nejsilněji pálili Němci z Kuchařovy chalupy na „Příčnici“. Rusové proto obrátili dělo a třemi zásahy rozbili štít domku a skupina Adamusova převzala úkol domku dobýti a obsaditi jej. Němci hájili domku dobře ukrytými kulomety na lipkách při kříži p. Teleckého. Domku bylo dobyto hlavní zásluhou četaře Rudolfa Šodka a Albína Kusáka, kteří do domku vnikli oknem. Němci opustili kulomet a utekli. Rusové pak za naší ochranné palby přemístili na dvůr domku lehké polní dělo a vyřídili tak další německá kulometná hnízda. Jedna dlouhá rána šla až na křižovatku na Podlesí, kde způsobila mezi Němci paniku, neboť zasáhla německou baterii, takže se stáhli na „Zadky“.

V Kuchařově domku zřídila bojová skupina pozorovatelnu. Dne 2. května večer byla zřízena strážnice v domku Josefa Adamuse a ku službě se přihlásili: četař Rudolf Šodek, Albín Kusák, Jaroslav Bezruč, Boh. Kroček, Boh. Bednář, Boh. Valčák, Josef Fajkus, Karel Frydrych, Oldřich Šodek, Mirek Blahut, Rudolf Lenert se synem, Adolf Budín, Josef Hrdý, Zdeněk Klega a Alois Adamus.

 

pokračování příště

Datum vložení: 14. 11. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2018 0:00
Autor: