Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 84.

Kronika města Vratimova, část 84.

1945

5. května vzdal se úřadu zasloužilý starosta Jan Šimík a odevzdal obecní úřad Národnímu výboru, ihned po osvobození ustanovenému. Sestával z těchto občanů:

Hrdý Miloslav č. 342

Fluksa František č. 45

Mojžíšek Albrecht č. 340

Kahánek Robert č. 408

Žemlová Anna č. 356

Borovec Rudolf ml. č. 70

Kubíček Alois č. 357

Glac Antonín č. 277

Adamus Antonín č. 77

Vašíček Teofil č. 19

Kaloč Jaroslav č. 9

Pokluda Josef č. 401

Pěčonka Jan č. 60

Matuška Josef č. 380

Laskavský František č. 305

Šodek Leopold č. 347

Kogut Stanislav č. 382

Pavlická Růžena č. 39

Hammer František č. 183

Slíva Josef č. 262

Adamus František č. 296

Klíma Matěj č. 189

Sládeček Heřman č. 58

Nytra Rudolf č. 335

Vavřík Josef č. 333

Hrdý Viktor č. 402.

Předsedou národního výboru byl Miloš Hrdý, místopředsedou Antonín Glac. Po takovém rozrušení a rozvratech nebylo úřadování snadné. Veliká starost nastala národnímu výboru se zásobováním obce. Odnikud se nic nedováželo, trati byly rozbity, telefonní a telegrafní spojení zničenmo, mosty roztrhány a tak se muselo občanstvo zásobovati svépomocně. Všecko šlo dobře, hladu nebylo a občanstvo si vzájemně vypomáhalo. Veliká pomoc byla zakrátko poskytnuta z akce UNRRA (americká pomocná akce) dodáváním masových konzerv, tuků, mouky, cukru apod. Tím byly zásobovací svízele zmenšeny.

Začátek vyučování

Po opravě a vyčištění školy bylo v ní zahájeno vyučování – svobodné české vyučování – oproštěné od nacistických lží a zkroucenin dne 22. května. Škola, oproštěna a zbavena rmutu německého nacismu, zbavena hanlivých německých nápisů začala plniti své krásné národní poslání. Ve škole bylo celkem 213 žáků a to: 104 chlapci a 109 děvčat.

Návrat presidenta dr. Beneše

Dne 16. května vrátil se do Prahy po 6. letém exilu náš milovaný president Dr. Ed. Beneš. Je to pro náš národ den velmi významný, protože národu je zachován jeho genius, člověk, který celý život zasvětil práci pro osvobození a šťastnou budoucnost svého národa. Jeho život je usilováním pro pravdu a spravedlnost, pro právo a svobodu každého jednotlivce a pro štěstí národa a proto ho národ tak miluje. Do srdcí lidu zapsal se svými nezměrnými zásluhami o národ, stát a republiku.

Žel, že bilance německého řádění byla velmi smutná.:

Z Vratimova bylo gestapem odvlečeno 38 občanů, z nichž se 15 nevrátilo. Z vratimovských občanů byli tři zatčeni jinde a z vězení se nevrátili. Byli to František Křiva, Antonín Pěčonka a Bohumil Slíva. Pěčonka a Křiva byli zatčeni v Ostravě, Slíva v Pardubicích. Pro činnost ve vojenském odboji žalářováni byli: Rudolf Slíva, Vladislav Mojžíšek, Jaroslav Studnička, Jan Žemla, František Hrbáč.

 

pokračování příště

Datum vložení: 7. 1. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2019 0:00
Autor: