Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 88.

Kronika města Vratimova, část 88.

1945

Ceny potravin a všech potřeb byly do 30. listopadu jako za války. Od 1. prosince byly upraveny mzdy a platy a ceny všech potřeb zvýšeny o 200 až 300 %. Nastal těžký boj o život a každý musel usilovně pracovati, aby ho uhájil. Je pravda, že jen práce, svědomitost a šetrnost nás může vyvésti z poválečných hospodářských zmatků a proto občanstvo s pochopením a láskou chopilo se práce na výstavbě nového domova a naší krásné vlasti.

 

Poválečné ceny Ceny potřeb před válkou a během okupace (Kč) Po 1. prosinci (Kč)
1 kg chleba 2.20 4.80
1 “ mouky chlebové 1.80 5.20
1 “ mouky pšen. 4 8.20
1 kg hovězí maso 6 42
1 “ “ jiné 9 52
1 “ salám obyč. 8 46
1 “ “ lepší 14 46
1 pár bot 39 - 89 150 - 400
1 pánský oblek 400 - 600 1.100 -2.800
ušití obleku 400 1.100
1 m dámská šatovka 3 - 10 50 - 150
 1 pánská košile 12 - 30 80 - 300

 

Mzdy a platy obnášely v průměru před válkou a za okupace Kč 800.- až 1.500.- měsíčně, od 1. 12. 1945 činí Kč 2.500.- až 4.000.- Srážky na sociální zaopatření a daně činily: před válkou a za okupace u dělníka nebo zaměstnance s platem Kč 800.- až 1.500.- Kč 21.- 45.- a daň buď žádnou, nebo 5 – 10 Kč měsíčně. Nyní po 1. 12. 1945 činí sociální srážky (nemocenská a penzijní) Kč 279.- až 381.-, daně 95.- až 277.- Kč měsíčně.

Za okupace bylo zákonem zakázáno zvyšovati mzdy a ceny. Ku mzdám byl jen 50 hal. příplatek na hodinu a ceny masa byly zvýšeny na Kč 16.- za 1 kg. Jinak zůstalo vše nezměněno až do 1. 12. 1945. Také došlo ku sjednocení peněžních ústavů a tak byla nuceně sloučena zdejší Raiffeisenka s občanskou záložnou pod novým názvem „Hospodářská záložna“.

13. května byl ve Vratimově velký tábor lidu, jehož se zúčastnilo téměř všecko občanstvo. Byl to obrovský průvod, doprovázený střelbou zde ještě přítomných ruských vojínů. Lid oslavil manifestačně své osvobození z německého jařma a pád tyranie.

Diktátoři a dobyvatelé přešli. Jejich bouře zanikly jako bzukot muší. Všecko jejich běsnění překonalo porozumění občana k občanu. Práce a láska občanstva postaví opět to, co zbourali. Násilí a bezpráví zašlo vlastními chybami a vlastní slepotou.

Uprchlíci a vystěhovalci z Těšínska se vraceli do svých domovů a tak naši obec opustily všecky rodiny, které se tu v r. 1938, 1939 a později ze zabraného území přistěhovaly až na ojedinělé případy oženění a provdání u nás a též přednosta pošty tu přidělený služebně Emil Gellnar v obci zůstal.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 5. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2019 0:00
Autor: