Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 90.

Kronika města Vratimova, část 90.

1945

Pomáhal občanstvu, nikdy nevydal nikoho v pronásledování, obětoval se mnohdy pro jiné a mnoho občanů zachránil před pokutami a tresty. Byl starostou všech občanů bez rozdílu stran, tříd nebo politického přesvědčení. Šířil úctu k právu, pravdě a spravedlnosti a sám též tak jednal. Mezi občanstvem byl oblíben a požíval veliké vážnosti. Nová doba, kdy se rodí nový svět, však vyžaduje nové, mladé lidi a proto dne 5. května se svého úřadu vzdal, ve stáří 65 let.

Anička Kubicová

Jako jedno z prvních obětí frontového běsnění v naší obci položilo svůj život na oltář vlasti malé, rozkošné děvčátko Anička Kubicová, dceruška horníka Alfréda Kubice z č. 138. Narodila se ve Vratimově č. 138 dne 13. července 1933. Navštěvovala jednotřídní obecnou školu v Rakovci. Německý válečný furor zhasl její nadějný, krásný život v útlém věku necelých 12 let. Při ústupu německých záloh, pronásledovaných střelbou byla tato útlá, malá lidská květinka zabita náhle přiletlým granátem, jenž vybuchl v těsné její blízkosti a způsobil hroznou spoušť. Poranil ještě její dvě sestry Drahomíru a Miroslavu Kubicovy a další dvě jejich sousedky Emilii Válkovou a její dcerku Zdenku Válkovou. To bylo v pondělí 30. dubna, kolem 4. hod. odpoledne. Válka začala zuřiti se stále vzrůstající silou a nebylo možno přivolati pomoc. Jakmile střelba poněkud ustala, byla mrtvá Anička vnesena do síně domku a zpraven Josef Vašíček č. 321, který měl auto a byl požádán o odvoz raněných.

 

pokračování příště

Datum vložení: 8. 7. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2019 0:00
Autor: