Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 91.

Kronika města Vratimova, část 91.

1945

S nevšední ochotou tak učinil a přes vlastní nebezpečí dopravil raněné osoby do Řepišť do vojenské nemocnice (byla ve škole), kde vojenští lékaři odstranili střepiny granátu z těl raněných, a tak jim byly životy zachráněny. Pak nastalo peklo průchodu fronty až do 3. května. Nebylo proto možno mrtvé dítě pohřbíti. Po celou dobu střelby očekávali zdrcení rodiče ukryti v kůlně, zatím co v síni domku ležela mrtvolka ubohého poupátka a další dvě dcerušky sténaly raněné. Věru, neradostné chvíle pro rodiče.

Teprve v sobotu 5. května až po projití válečné vichřice mohla býti Anička Kubicová uložená k spánku na hřbitově ve Vratimově, kde sní svůj věčný sen. Šumění stromů a šepot květin ukolébává ji v tiché snění.

Ve schůzi místního národního výboru dne 27. května konané bylo obnoveno čestné občanství našeho městyse presidentu Dr. Edvardu Benešovi. O významu a činnosti presidenta promluvil prof. Karel Karlíček z Ostravy.

V roce 1945 a to dne 3. května sestává místní národní výbor ze 16 komunistů, 6 sociálních demokratů, 4 národních socialistů a 3 lidovců. Předsedou byl od 3. května Miloš Hrdý, 29letý dělník. Po svém příchodu z koncentračního tábora byl dne 3. června 1945 zvolen předsedou Lukáš Mazáč, 43letý (komun.) elektrikář. V této volbě byl zvolen I. místopředsedou Miloš Hrdý, dělník, soc. dem., II. místopředsedou Albrecht Mojžíšek, řídicí učitel v. v. (národní socialista) a III. místopředsedou Jan Slíva (lidovec).

Dne 27. listopadu 1945 zvolena byla obecní rada:

Lukáš Mazáč, elektrikář, Josef Adamus, horník, Dr. Vlastimil Pouchlý, úředník za stranu komunistickou, Albrecht Mojžíšek, říd. učitel v. v., Emil Gellnar, pošmistr za stranu národně socialistickou, Miloš Hrdý, dělník Josef Vavrečka, mistr hutní, Emil Mlýnek, bank. úředník, za stranu sociálně demokratickou a Josef Jureček, hostinský, Antonín Adamus, rolník, za stranu lidovou.

Pomocí českých úředníků a dělníků byla dána do chodu továrna na celulosu. Zatímním správcem továrny byl Rudolf Borovec ml. a předsedou závodní rady Leopold Šodek.

 

pokračování příště

Datum vložení: 6. 9. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2019 0:00
Autor: