Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 92.

Kronika města Vratimova, část 92.

rok 1946

Pohraničí, byla bytová nouze. V únoru byl proveden soupis bytů. Do obce Leskovec nad Moravicí vystěhoval se značný počet našich občanů, kteří tam zaujali místa Němců na statcích a v živnostech. Němci byli zase dopraveni k nám. Ve Vratimově byl pro ně zřízen tábor v bývalé tělocvičně DTJ (dělnické tělocvičné jednoty) na Popinci. V lednu 1946 bylo v táboře 62 žen, 7 mužů a 7 dětí, celkem 76 Němců. Pracovali v kovárně a na velkostatku.

V roce 1946 byla provedena elektrisace „Zadků“ a stála Kčs. 105.000,- Předsedou místní školní rady byl zvolen Emil Mlýnek.

V důsledku nových cenových poměrů bylo zvýšeno vodné o 125 %. Platy a odměny zaměstnanců obce byly stanoveny na schůzi dne 15. března. Dle tohoto usnesení měl předseda MNV měsíčně Kčs. 3.350,-

Obecní pokladník Emil Gellnar vybízel k šetrnosti, ježto obec má veliké potíže s opatřováním finančních prostředků. Na elektrisaci „Zadků“ byla uzavřena půjčka Kčs. 50.000,- u Všeobecné záložny v Ostravě.

Oprava školy

Během prázdnin bylo opraveno průčelí školní budovy a zasklena okna, která byla válečnými událostmi rozbita.

Stočné bylo zvýšeno o 100 %. Dne 8. září zavedena byla dávka z obytných místností a to Kčs. 30,- z obytné a 60,- z provozní. Též zavedena 10% nápojová dávka z prodejní ceny lihovin a vína. Tato byla zatím paušalována.

Úmrtí Viktorie Petrošové

17. února 1946 zemřela ve Vratimově řídicí učitelka Viktorie Petrošová. Učila zde 36 let. Byla pohřbena v Bruzovicích.

 

pokračování příště

Datum vložení: 5. 11. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2019 0:00
Autor: