Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 93.

Kronika města Vratimova, část 93.

rok 1946

Obec marně usilovala o příděl pozemků pro obecní účely (požaduje 15 hektarů) z bývalého velkostatku Sedlaříkova, nyní majetku vítkovických železáren. Železárny jsou ochotny odstoupit obci jen 5.000 m2 na stavbu radnice a obytných domů.

Svépomocnými akcemi byla provedena oprava obecních cest, úprava náměstí, práce v obecním lese a prodloužení kanalisace u katolického domu. Stanovena k tomu pracovní povinnost pro muže od 16–55 let 20 hodin, pro ženy od 16–45 let 10 hodin. Předseda MNV Lukáš Mazáč onemocněl (chorobu tbc si přinesl z vězení) v srpnu a místo něho úřadoval náměstek Albrecht Mojžíšek.

Rozpočet na r. 1947 

Rozpočet obecní pro rok 1947 vykazoval tyto částky: Příjem Kčs. 277.888,- Vydání “ 881.626,- Schodek Kčs. 603.708,- Školní rozpočet: Příjem Kčs. 54.290,- Vydání “ 259.700,- Schodek Kčs. 205.410,-

Tedy naděje do budoucna po této stránce nejsou růžové.

Druhý pomník T.G.M.

Hned v roce 1945 byla ustavena místní rada osvětová, jejímž předsedou byl Antonín Glac. Tato korporace vzala si za úkol postaviti znovu pomník presidentu T. G. Masarykovi, který padl za oběť německé zvrhlosti. Členové místní rady osvětové podnikli mezi občany sbírku v čele s tajemníkem Jaroslavem Studničkou, která vynesla Kčs. 90.000,- Za tuto částku byl postaven pomník ze slezské žuly. Po stranách pomníku byly umístěny památníky se jmény těch, kteří jako oběti války se osvobození nedožili.

Vedle památníku po obou stranách jsou bludné kameny, dopravené ze Zaryjí. O jejich objevení a dopravu před školu má zásluhy Rudolf Borovec st., mistr v. v. Pomník byl odhalen 28. 10. 1946.

1. května byla uspořádána oslava prvního výročí osvobození Vratimova průvodem a táborem lidu před školou.

Volby do Nár. Shromáždění

25. května 1946 byly konány volby do Národního Shromáždění. Ve Vratimově bylo odevzdáno 1.829 platných hlasů. Z nich dostali: komunisté 647 (35,4 %) národ. socialisté 487 (26,7 %) lidovci 347 (20,5 %) sociál. demokr. 319 (17,4 %)

 

pokračování příště

Datum vložení: 5. 11. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2019 0:00
Autor: