Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 98.

Kronika města Vratimova, část 98.

rok 1947

Dokončení stavby domu vratimovských papíren

V tomto roce byla dokončena stavba obytného domu dvouposchoďového čís. 430, který má 12 bytových jednotek. Stavba byla započata v roce 1946. Bytové jednotky sestávají ze dvou světnic, kuchyně, předsíně, spížky, koupelny a záchodu. Stavbu provedla zdejší továrna na buničinu (název Slezské papírny, národní podnik), jejichž ředitelem je Ing. Přehnálek Alois od 1. ledna 1947. Tento obytný dům je pro zaměstnance zdejší továrny.

Ředitelé Vratimov. papíren

Při této příležitosti je nutno zaznamenati, že po útěku ředitele Dr. Duška Aloise, rakouského příslušníka koncem dubna 1945 před postupující vítěznou Rudou Armádou, zůstala zdejší továrna bez ředitele. Celozávodní schůze dělnictva (1945 v květnu) navrhla za správce továrny Borovce Rudolfa, mladšího, úředníka. Toto bylo schváleno Závodní radou a Místním národním výborem.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 4. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2020 0:00