Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 99.

Kronika města Vratimova, část 99.

rok 1947

Borovec Rudolf zastával tuto pověřenou funkci od května 1945 až do 18. června 1946, pak byl ústředím v Praze jmenován ředitelem Ing. Izák Jan, slovenské národnosti. Ing. Přehnálek Al. byl ředitelem od 1. ledna 1947 do 29. srpna 1949.

Další stavba obytného domu Vrat. papíren

Téhož roku bylo započato továrnou s další stavbou obytného domu pro zaměstnance, rovněž dvouposchoďového se 6ti bytovými jednotkami a 3mi svobodárnami. Tato stavba dokončena v roce 1948. Jinak se ve Vratimově žádné obytné domy, ani rodinné, od r. 1945 nestavěly. Postavením těchto obytných domů se však nikterák dostatek bytů neprojevil.

Vratimovské papírny

Zdejší továrna na výrobu buničiny sulfitové a sulfitového lihu měla plnou zaměstnanost. Pracují zde hodně dělníci ze Slovenska společně s dělníky našimi a mnozí ze Slovenska se dobře uplatňují. Jsou ubytování v objektu továrny (ubikace), stravují se v závodní jídelně za velmi vydatné podpory závodu v ceně jídel. Továrna připravuje plány na rozšíření závodu a koupi nových technických zařízení. Výrobky (buničina) byly dodávány pro tuzemské odběratele (papírny) a také i do ciziny (evropské i zámořské státy).

Družstevní prádelna

V domě Vašíčkové Ludmily ve Vratimově, obchodnice za hasičskou zbrojnicí, byla zřízena Družstevní prádelna s kapacitou. Na toto zařízení byla od MNV subvence Kčs 25.000,–.

Kulturní činnost

Po stránce kulturně vzdělávací je zde Místní osvětová komise, která sdružuje a spolupracuje se všemi místními organizacemi Národní fronty. Byly pořádány hojné přednášky, divadla i koncerty. Účast občanů byla dobrá.

 

pokračování příště

Datum vložení: 11. 5. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2020 0:00