Navigace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je úterý, 23. 10. 2018, 21:09:46

Svátek

Svátek má Teodor

 

Hřiště s umělým trávníkem

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Evropa pro občany

Evropská databanka

Region Slezská brána

logo MAS Sleszská brána

RPoradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněnímegion Slezská brána

Třiďte odpad

Nabídky práce v regionu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo, k večeru od SZ místy déšť. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Aktuality

Stránka

Rozpočet a investice v roce 2018


Na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva v loňském roce byl schválen rozpočet pro tento rok a zastupitelé tímto určili hlavní priority rozvoje města nejen v roce 2018.

Předpokládané rozpočtové příjmy činí 220 627 700,- mil. Kč a je v nich zahrnuto vedle předpokládaných příjmů v roce 2017 také 70 000 000,- Kč, které nám zůstaly na účtu z roku 2017. Tento přebytek vzniknul jednak z důvodu, že jsme nerealizovali všechny investiční akce, které byly v tomto roce plánované a pak z úspor při veřejných soutěžích na zhotovitele uskutečněných staveb oproti předpokladu dle rozpočtu projektových dokumentací.

Je nutné připomenout, že podstatnou část výdajů rozpočtu města tvoří výdaje mandatorní, tzn. výdaje pravidelně se každý rok  opakující,   nezbytné pro řádný chod města, jeho příspěvkových organizací apod., které jen rozpočtem protečou do financování např. škol, školek, sborů dobrovolných hasičů, chodu městského úřadu  v souladu s právními předpisy, aniž by je zastupitelé mohli nějak podstatně ovlivnit. Velkou část rozpočtu pak tvoří výdaje  na běžnou opravu a údržbu městského majetku, veřejné osvětlení,   místní hromadnou dopravu,  péči o zeleň, zajištění provozu koupaliště, kulturních domů  apod. Na samotné nové investice, či rozsáhlejší rekonstrukce a   opravy jde pak  zbývající část rozpočtu a to, co se nám podaří získat v rámci různých dotačních programů, které zejména v posledních letech představují velmi významnou část výdajů na investice ve městě.

Pokud v tomto článku uvádím ceny investičních akcí, pak jsou jen velmi orientační a vycházejí z předpokladů v době schvalování rozpočtu, neboť v termínu, kdy musel být článek předložen redakci Vratimovských novin, ještě nebyly uzavřeny žádné smlouvy se zhotoviteli, takže i v případech, že víme, že  bude  cena  odlišná,  nemůže být ještě uvedena.

Dle rozhodnutí zastupitelstva města Vratimova jsou v roce 2018 plánovány tyto významnější investiční akce a projektová příprava těchto staveb.

Mezi dotované investice patří oprava a rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vratimově v předpokládané ceně  21 mil. Kč. Výši poskytnuté dotace odhadujeme na cca 15 mil. Kč.

Základní škola na Masarykově náměstí prochází postupnou opravou a rekonstrukcí, kdy zbývá dokončit zadní trakt s novými šatnami a poté mohou být dokončeny  omítky na celé budově školy. Předpokládaná cena dle projektu je  8 mil. Kč.

V Základní škole na ul. Datyňská chceme rozšířit družinu o prostory ve stávajícím bytě školníka v předpokládané ceně 2 mil. Kč.

V tomto roce se podařilo zařadit do realizace vytvoření nových prostor pro obě knihovny, vratimovskou i datyňskou. Ve srovnání s okolními obcemi patříme mezi ty, kteří ještě nemají  podmínky pro široké spektrum výchovné, vzdělávací a společenské činnosti knihoven, které jsou dnes již samozřejmou součástí moderní funkce knihovny a snažíme se to napravit. V prostorách 1 PP v budově pod nákupním střediskem COOP by podle vypracovaného projektu měla vzniknout nová knihovna včetně malé přednáškové místnosti, koutku pro nejmenší a internetu na volně přístupných počítačích. Současně by mělo dojít k dlouho plánované výměně některých oken v naší části objektu. V rozpočtu na to máme 11 mil. Kč.

V Horních Datyních budou na knihovnu upraveny prostory v objektu „Datyňky“, kdy pro tyto účely je v rozpočtu vyhrazeno  3 mil. 200 tisíc Kč.

V roce 2017 byla provedena rozsáhlá oprava střechy kulturního domu ve Vratimově a v tomto roce počítáme s novou omítkou.

Na podzim chceme zahájit odstranění budovy tvořící zázemí pro koupaliště a fotbalové a víceúčelové hřiště a zahájit práce na výstavbě nové budovy. Budova dle posudku statika je v havarijním stavu, museli jsme ji zajistit provizorními podpěrami a z těchto důvodů se snažíme v co nejkratším termínu vyhotovit projektovou dokumentaci a získat potřebná povolení stavebního úřadu, abychom nevyhovující stavbu nahradili novou. Projektová dokumentace, ze které budeme moci alespoň orientačně určit cenu stavby, bude hotova na jaře t.r. a pro tento rok jsme vyčlenili v rozpočtu částku na demolici budovy a část nové stavby potřebnou k zabezpečení podloží pod stavbou přes zimní období.  

Na oprava plynové kotelny včetně nových kotlů  pro vytápění kulturního domu a tělocvičny v Horních Datyních  máme v rozpočtu  1 mil. 620 tisíc Kč.

Rozšíření vratimovského hřbitova jsme již 2x odložili, protože velmi přísné podmínky na úseku ochrany vod a  hygieny prodlužovaly práce na přípravě této akce. Nyní  vybíráme ve veřejné soutěži zhotovitele a věříme, že tato velmi důležitá stavba bude konečně v tomto roce provedena. V rozpočtu je na ni včetně nákladů souvisících vyčleněno 12 mil. 900 tisíc Kč

Součástí rozpočtu je nový chodník na ul. Vratimovská v Horních Datyních a to v části od ul. Nad Točnou po ul. Na Hranici. Rozpočtová cena činí cca 8 mil. Kč. Požádali jsme o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Její přiznání by znamenalo podstatnou úsporu pro město.  

Za finanční spoluúčasti  společnosti KES - kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. (KES) bude opravena část ul. Popinecké. Opraven bude úsek navazující na areál společnosti KES, který je v nejhorším stavebně technickém stavu. Rozpočet počítá s částkou 9 mil.Kč.

Na podzim by měla být zahájena asi největší investiční akce v našem městě za posledních třicet let. Jedná se o II. etapu kanalizace Vratimov, Horní Datyně  a na ni navazující rekonstrukce ulic Rakovecká a K Hájence a oprava stavbou kanalizace dotčených dalších komunikací.  Odhadované rozpočtové náklady těchto investičních prací, které by měly proběhnout v letech 2018 až 2020 činí cca 140 000 000,- Kč a budou hrazeny částečně z dotací EU, z úvěru Státního fondu životního prostředí a vlastních prostředků města.  

Bez kvalitně připravených projektu a absolvování povolovacího řízení na příslušných stavební úřadech bychom nic nepostavili ani neopravili. Město proto věnuje velkou pozornost projektové a právní přípravě jak nových staveb, tak opravovaných a rekonstruovaných staveb, kdy taková příprava je často časově mnohem náročnější, než vlastní realizace a zabere nejen měsíce, ale někdy i dlouhé roky, zejména v případech, kdy musíme řešit v rámci stavby využití pozemků cizích vlastníků. Jedná se např. o stavbu kanalizací, kdy II. etapu kanalizace Vratimov, Horní Datyně, kterou chceme zahájit na podzim, připravujeme nejméně 6 roků. Obdobné je to u stavby a opravy chodníků v Horních Datyních na ul. Vratimovská, kde jsme třeba zjistili, že jako vlastníci pozemků, které potřebujeme pro stavbu a se kterými musíme mít uzavřeny příslušné smlouvy, jsou v katastru nemovitostí  zapsáni ještě majitelé, kteří již dávno nežijí.  Proto jsme museli podávat  podněty k novým vypořádáním dědictví, pomáhali zjišťovat potomky zemřelých v rámci dědického řízení apod., což přípravu stavby zdrželo o několik let.   

V tomto roce zahájíme nebo budou  pokračovat práce na projektu opravy a rekonstrukce ul. Družstevní, na projektu výstavby nového chodníku od ul. Velčovského po ul. K Hájence, opravy chodníku od restaurace Nimrod po ulici Adámkova podél ulice Frýdecká. Opravu a rekonstrukci komunikací včetně chodníků ulic U Mateřské Školky, Na Vyhlídce a části Okružní.

Rozšířením automobilové dopravy se podstatně změnily nároky na úpravu veřejného prostranství a vedení města se snaží rozšiřovat místa, kde je možné zaparkovat auta tak, aby nebránila provozu a nepoškozovala veřejnou zeleň, což je problém např. u bytových domů u ulice Na Hermaně. Zde vzniká nový projekt úpravy této plochy, kdy chceme nejdříve vytvořit dvě studie a dopracovat tu, která  bude vybrána  po projednání s občany bydlícími v této lokalitě.

Po rekonstrukci Základní školy na ul. Datyňská přijde na řadu  úprava prostor v okolí této školy. Zde musíme začít nejdříve vypracováním studie, posoudit, zda vedle školy chceme sportovní halu, která by sloužila jak škole, tak veřejnosti a podle toho postupně dopracovat vše, co je nutné pro zabezpečení chodu školy. Jedná se o sportoviště, parkoviště, přístupové chodníky, zeleň apod. Bez toho, abychom věděli, jak má okolí školy vypadat, nemůžeme začít s jeho úpravami, neboť  bychom postupovali riziko, že prostředky vynaložíme bezúčelně a zbytečně. 

Zastupitelé rozhodli, že budeme pokračovat v pracích na projektové dokumentaci pro stavbu domu pro seniory a to v místě mezi ulicemi  Popinecká, Husova a Úzká.  Domov pro seniory s celodenní péčí je plánován řadu let a  kvalitní projekt odpovídající standardům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí nám umožní ucházet se v blízké budoucnosti o dotace na tuto stavbu.

Pokročili jsme v přípravě projektové dokumentace kanalizace v části obce „Zaryjská“ , kdy koncem minulého roku se nám podařilo dohodnout s posledními vlastníky pozemků a můžeme pokračovat v podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Bude-li ještě do konce dotačního období 2014-2020 vyhlášen další dotační program na stavbu kanalizací a bude-li to prioritou i nového vedení města, mohli bychom výstavbu této kanalizace ještě v tomto dotačním období dotačních programů  EU stihnout.

Zastupitelstvo vyčlenilo také prostředky na přípravu projektu odkanalizování části Vratimova v oblasti ulic  Adámkova a  Okrajová. Zde bohužel musíme začít od počátku, protože původní záměr, který vzniknul asi před 10 lety, je nutno změnit způsobem, jak vzešlo ze studie, kterou si město nechalo vypracovat odbornou projekční kanceláří.  

V tomto článku jsou vyjmenovány jen významnější investice v tomto roce. Další milionové částky město vynaloží  na opravu a údržbu sportovišť,  bytových domů, školek, škol, hasičských zbrojnic, kulturních domů, koupaliště, správní budovy, veřejného prostranství, komunikací apod.

 

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka


11. 1. 2018 Zobrazit méně

Oznámení o změně ceny stočného od 1.1.2018 - lokalita Podlesí, Horní Datyně

ul. Na Podlesí, U Březinek a K. Velčovského a lokalita Horní Datyně

3. 1. 2018 Zobrazit více

Odpady 2018

ceník, svozový kalendář atd...

20. 12. 2017 Zobrazit více

Senior Point Ostrava

informace pro seniory...

22. 11. 2017 Zobrazit více

Nová aplikace pro mobilní telefony

Platformy Android, iOS

15. 11. 2017 Zobrazit více

Drogomyśl: regionálně a mezinárodně ve škole

Ještě jednou se v rámci projektu „Aktivní na hranici” setkala polsko-česká skupina žáků.

27. 10. 2017 Zobrazit více

„Knihobudka“

Na Radničním náměstí ani nepřistál sputnik, ani neprobíhá změna osvětlení v retro stylu...

25. 10. 2017 Zobrazit více

Skate contest Vratimov – report ze závodu

Ve čtvrtek 28. září 2017 proběhly v našem skateparku závody...

10. 10. 2017 Zobrazit více

Ostravice nabízí turistické trasy pro děti i rodiny s kočárky

V horské obci Ostravice vznikly hned dvě zábavné stezky pro rodiny s dětmi...

3. 10. 2017 Zobrazit více

Stránka