Vratimov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Oznámení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

1. Město Vratimov
Dokumenty, jejichž zveřejnění ukládá zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou v elektronické podobě zveřejněny na webových stránkách města Vratimova v části Úřad - Dokumenty 250/2000 Sb., a dále je možné nahlédnout do jejich listinné podoby u vedoucího finančního odboru v kanceláři č. 2 úřadu města Vratimova, Frýdecká 853/57, Vratimov.

Návrh rozpočtu města Vratimova na rok 2024 je zveřejněn na internetových stránkách města Vratimova www.vratimov.cz v části Úřad - dokumenty dle 250/2000 Sb., oddíl Rozpočet, a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v kanceláři č. 2 Městského úřadu ve Vratimově, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov.

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách města Vratimova www.vratimov.cz v části Úřad - dokumenty dle 250/200 Sb., oddíl Závěrečný účet, a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v kanceláři č. 2 Městského úřadu ve Vratimově, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov.

Střednědobý výhled rozpočtu města Vratimova na léta 2024 - 2027 je zveřejněn na internetových stránkách města Vratimova www.vratimov.cz v části Úřad - dokumenty dle 250/200 Sb., oddíl Střednědobý výhled rozpočtu, a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v kanceláři č. 2 Městského úřadu ve Vratimově, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov.

2. Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána

Dne 30.10.2023 byl zveřejněn Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Region Slezská brána na léta 2025-2026. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v Centru společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Návrh Závěrečného účtu DSO Region Slezská brána za rok 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách www.slezskabrana.cz (http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty), a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v Centru společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

Dne 30.11.2023 byl zveřejněn Návrh rozpočtu DSO Region Slezská brána na rok 2024. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v Centru společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.

 

Vyvěšeno: 1. 12. 2023 Datum sejmutí: 19. 12. 2023
Vyvěšeno: 29. 11. 2023 Datum sejmutí: 4. 1. 2024
Vyvěšeno: 24. 11. 2023 Datum sejmutí: 7. 12. 2023
Vyvěšeno: 20. 11. 2023 Datum sejmutí: 7. 12. 2023
Vyvěšeno: 9. 10. 2023
Vyvěšeno: 28. 8. 2023 Datum sejmutí: 1. 1. 2024
Vyvěšeno: 23. 5. 2023 Datum sejmutí: 24. 5. 2026
Vyvěšeno: 28. 4. 2023 Datum sejmutí: 29. 4. 2026
Vyvěšeno: 26. 4. 2023 Datum sejmutí: 27. 4. 2026
Vyvěšeno: 26. 4. 2023 Datum sejmutí: 27. 4. 2026
Vyvěšeno: 26. 4. 2023 Datum sejmutí: 27. 4. 2026
Vyvěšeno: 26. 4. 2023 Datum sejmutí: 27. 4. 2026
Vyvěšeno: 16. 6. 2022 Datum sejmutí: 17. 6. 2025
Vyvěšeno: 8. 6. 2022 Datum sejmutí: 9. 6. 2025
Vyvěšeno: 10. 3. 2022 Datum sejmutí: 11. 3. 2025
Vyvěšeno: 2. 9. 2021 Datum sejmutí: 3. 9. 2024
Vyvěšeno: 3. 6. 2021 Datum sejmutí: 4. 6. 2024
Vyvěšeno: 19. 5. 2021 Datum sejmutí: 20. 5. 2024
Vyvěšeno: 19. 5. 2021 Datum sejmutí: 20. 5. 2024
Vyvěšeno: 19. 4. 2021 Datum sejmutí: 20. 4. 2024
Vyvěšeno: 17. 12. 2020 Datum sejmutí: 18. 12. 2023