Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Galerie naší přírody

Jmelí ozeleňuje v zimě řadu stromů v našich zahradách a parcích

Seznamte se, prosím… Zastavení desáté, prosincové

Datum: 2. 12. 2020

Vážení a milí příznivci naší Galerie přírody. Od prvního lednového vykročení na virtuální procházku vratimovskou přírodou, od památných stromů přes tůňky a mokřady k netradičním okrasným dřevinám jsme se prošlapali až k měsíci prosinci, evokujícímu zimu, sněhové závěje a samozřejmě také blížící se Vánoce...

Bohatě kvetoucí kakosty v pozadí s kosatci

Seznamte se, prosím… Zastavení deváté, listopadové

Datum: 13. 11. 2020

Cílem naší dnešní procházky nebudou dřeviny, žabky kuňky, korýši či jiná zvířena, ale kytičky...

Květ a listy šácholanu

Seznamte se, prosím… Zastavení osmé, říjnové

Datum: 6. 10. 2020

V naší minulé virtuální vycházce jsme se zastavili u nádherného liliovníku tulipánokvětého za městským úřadem. Bylo by nespravedlivé nenavštívit a neseznámit se s dřevinou jemu příbuznou, protože i ona je keřem či stromem velmi dekorativním...

Listy a květy liliovníku

Seznamte se, prosím… Zastavení sedmé, zářijové

Datum: 4. 9. 2020

Prázdniny utekly, jak se říká, jako voda. Mnohým rodinám začaly opět školní povinnosti a na letní měsíce zbyly vzpomínky a fotografie. Přijměte dnešní zářijovou virtuální vycházku také jako vzpomínkové ohlédnutí na uplynulé prosluněné měsíce...

Kuňka obecná v obranném postoji

Seznamte se, prosím… Zastavení šesté, červencové, srpnové

Datum: 3. 7. 2020

Ani jsme se nenadáli a už je tady červenec, a proto zde máme již šesté zastavení v naší přírodě. Nyní se budeme pohybovat na rozmezí obou prostředí, které jsme si již zmínili, a to vodního prostředí a prostředí souše...

Rak říční ve svém přirozeném prostředí

Seznamte se, prosím… Zastavení páté, červnové

Datum: 5. 6. 2020

Dny plynou jako voda, a proto zde máme již páté zastavení v naší přírodě. Tentokrát se přesuneme z prostředí souše do prostředí vodního, kde si přiblížíme jednoho zajímavého tvora...

Památný strom Lípa Na příčnici

Seznamte se, prosím… Zastavení čtvrté, dubnové, květnové

Datum: 6. 4. 2020

Jaro, krásné jaro je tady! Vydáme-li se procházkou nadýchat jarního vzduchu po ulici Na Příčnici ve Vratimově směrem do polí, první co uvidíme po minutí posledního rodinného domku je silueta rozložité koruny...

Datyňský hraniční dub

Seznamte se, prosím… Zastavení třetí, březnové

Datum: 6. 3. 2020

V dnešní procházce opustíme dva památné stromy, a sice Dub tolerance a Dub vzpomínkový, a vydáme se na opačnou stranu našeho města, kde se seznámíme s naším třetím památným stromem...

Památný strom Dub vzpomínkový na vratimovském hřbitově

Seznamte se, prosím… Zastavení druhé, únorové

Datum: 6. 2. 2020

Vítejte na naší další procházce, únorové. V lednu jsme se zastavili u vratimovského velikána – památného stromu Dubu tolerance. Dnes se vydáme za jeho příbuzným, a sice za Dubem vzpomínkovým...

Vratimovský památný strom Dub tolerance

Seznamte se, prosím… Zastavení první, lednové

Datum: 3. 1. 2020

Leden, jeden ze zimních měsíců, dny jsou krátké a brzy se stmívá, stromy jsou bez listů a odpočívají...