Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kanalizace

Zobrazeno 1-30 ze 52

Nutnost napojení na kanalizační řád do konce února 2022

Datum: 18. 8. 2021

Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa...

Napojení na zbývající část kanalizačního řadu

Datum: 12. 5. 2021

V měsíci dubnu 2021 byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“, a to oblast ulice K Hájence...

Prodloužení termínu kolaudace do 31.12.2022, peněžitý dar na kanalizační přípojku 1

Prodloužení termínu kolaudace do 31.12.2022, peněžitý dar na kanalizační přípojku

Datum: 27. 4. 2021

Poskytnutí peněžního daru z nákladů na vybudování odbočného místa...

Informace k termínu napojení do zkolaudované části kanalizačního řadu

Datum: 5. 1. 2021

V měsíci prosinci 2020 byla úspěšně zkolaudována další část stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyní, II. etapa“...

Informace k průběhu stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“

Datum: 13. 8. 2020

Ke konci měsíce června 2020 byly dokončeny práce na výstavbě kanalizačních stok vč. odbočných míst stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“...

Informace týkající se předání územních souhlasů pro stavbu kanalizačních přípojek

Datum: 13. 8. 2020

Územní souhlasy pro výstavbu kanalizačních přípojek jsou, po předložení potřebných dokumentů odborem investic, postupně zpracovávány...

Poskytnutí finančního daru města na již vybudovaná odbočná místa pro kanalizační přípojky v rámci „II. etapy“

Datum: 22. 5. 2020

Rada města na své schůzi dne 31.10.2019 schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 36,25 % (maximálně však 20.000 Kč) z nákladů na vybudování odbočného místa pro kanalizační přípojky...

Aktuální informace při napojování na kanalizační řad v ulici V Údolí

Datum: 22. 5. 2020

Dne 22.05.2020 v ranních hodinách proběhla za účasti zástupců společnosti Skanska, a.s...

Aktuální situace nemožnosti napojení na kanalizace ul. V Údolí a možnost napojení na ul. Václavovická

Datum: 14. 5. 2020

Dne 13.05.2020 v dopoledních hodinách proběhla za účasti zástupců společnosti Skanska,a.s., města Vratimov a SmVak Ostrava, a.s. kontrola kanalizačních stok v ul. Václavovická a ul. V Údolí.

Harmonogram oprav komunikací – „Odkanalizování Vratimova, Horní Datyně, II. etapa“ - AKTUALIZACE

Datum: 11. 5. 2020

V souvislosti s opravou místních komunikací v rámci „Odkanalizování Vratimova - Horní Datyně, II. etapa“ Město Vratimov prostřednictvím společnosti SKANSKA a. s. zveřejňuje aktualizovaný harmonogram...

Obecné informace o připojení kanalizačních přípojek na splaškovou kanalizaci vybudovanou v rámci stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II.

Datum: 1. 4. 2020

Po vydání ÚZEMNÍHO SOUHLASU, každý stavebník uzavře se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a. s. (dále jen „provozovatel či SmVaK“) dodatek ke smlouvě (případně smlouvu) týkající se likvidace splaškových vod...

Informace k termínu napojení do zkolaudované části kanalizačního řadu (oblast ul. Václavovická, V Údolí, U Jámy, část ul. Souběžná)

Datum: 30. 3. 2020

Na informační schůzce dne 24.02.2020 k napojování přípojek na kanalizační řád stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyní, II. etapa“ bylo zástupci města...

Schůzka k připojování na kanalizaci

Datum: 21. 1. 2020

Schůzka k připojování na kanalizaci podél ulic Václavovická, V Údolí, U Jámy, Souběžná (část) v H. Datyních

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. Etapa, změna harmonogramu výstavby

Datum: 1. 3. 2019

18.02.2019 započala realizace stavby...

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – II. etapa – fotodokumentace objektů dotčených stavbou

Datum: 5. 11. 2018

V souvislosti se stavbou „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“, kdy v příštím roce započne realizace kanalizace společností SKANSKA a. s., bude provedena pasportizace objektů dotčených stavbou

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – II. etapa – výběr zhotovitele a harmonogram stavby

Datum: 23. 10. 2018

Město Vratimov dne 10.10.2018 podepsalo smlouvu se zhotovitelem na stavbu „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň – II. etapa“...

Informace o kanalizačních přípojkách realizovaných v rámci akce

Datum: 12. 9. 2018

Rada města Vratimov schválila usnesením č. 74/13.2 ze dne 12. 07. 2018 Darovací smlouvu pro vlastníky budoucích kanalizačních přípojek v Horních Datyních...

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa – situace rozsahu odkanalizování

Datum: 27. 9. 2017

Dne 19.09.2017 se uskutečnilo veřejné projednání stavby...

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa – Informace občanům v Horních Datyních

Datum: 16. 8. 2017

Veřejné projednání dne 19.09.2017...

Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov

Datum: 20. 3. 2017

Žádáme občany ul. Zaryjská...

Informace ke změně termínu pro poskytnutí finanční dotace na výstavbu tlakové kanalizační přípojky v Horních Datyních

Datum: 27. 6. 2016

realizace do 31.10.2016

Upozornění občanům, kteří umísťují svou kanalizační přípojku v pozemcích města Vratimova (lokalita Horní Datyně)

Datum: 29. 3. 2016

Vážení občané Horních Datyň, následující informace se týká Vás, kteří umísťujete svou kanalizační přípojku v pozemku města Vratimova.

Upozornění občanům, kterých se týká příprava stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“

Datum: 21. 3. 2016

Vážení občané Horních Datyň, kteří jste v předchozím období obdrželi dopisem „Dotazník splaškové kanalizační přípojky“...

Informace k veřejnému projednání stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“

Datum: 7. 1. 2016

ve dnech 18.01.2016 nebo 20.01.2016 od 17:00 do cca 19:00 hod v Kulturním domě v Horních Datyních...

Informace k výstavbě kanalizačních přípojek a upozornění týkající se výstavby tlakových kanalizačních přípojek

Datum: 19. 11. 2015

informace k realizaci kanalizačních přípojek...

Informace o vydaných územních souhlasech pro výstavbu kanalizačních přípojek v Horních Datyních

Datum: 18. 11. 2015

vydané územní souhlasy ke dni 13.11.2015

Informace o vydaných územních souhlasech pro výstavbu kanalizačních přípojek v Horních Datyních

Datum: 18. 11. 2015

vydané územní souhlasy ke dni 18.11.2015

Informace o zahájení zkušebního provozu kanalizace v Horních Datyních

Datum: 16. 10. 2015

Dne 15.10.2015 byl zahájen zkušební provoz kanalizace a čistírny odpadních vod v Horních Datyních...

Informace o vydaných územních souhlasech pro výstavbu kanalizačních přípojek v Horních Datyních

Datum: 12. 10. 2015

Stoka F1 (Na Hranici): přípojky P12 a P19

Informace pro občany Horních Datyň, jejichž kanalizační přípojka bude umístěna v pozemcích města Vratimova

Datum: 6. 10. 2015

Původní termín se mění na 30.04.2016

Zobrazeno 1-30 ze 52