Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Informace týkající se předání územních souhlasů pro stavbu kanalizačních přípojek

Územní souhlasy pro výstavbu kanalizačních přípojek jsou, po předložení potřebných dokumentů odborem investic, postupně zpracovávány...

Územní souhlasy pro výstavbu kanalizačních přípojek jsou, po předložení potřebných dokumentů odborem investic, postupně zpracovávány Stavebním úřadem ve Vratimově. Dosud byly předány občanům téměř všechny zpracované územní souhlasy pro kanalizační přípojky již zkolaudované části kanalizace (např. ul. V Údolí, ul. Václavovická).

Nyní dochází k předávání územních souhlasů pro dosud nezkolaudovanou část kanalizace postavenou v rámci akce „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“. Jednotliví majitelé nemovitostí budou postupně písemně nebo telefonicky upozorněni, aby si dohodli přesný termín předání územního souhlasu a dalších dokumentů týkajících se stavby kanalizační přípojky. Dohodnutý termín je nutno dodržet.

Přestože součástí předávaných dokumentů je souhlas města Vratimov s napojením na kanalizační řád, znovu upozorňujeme, že napojení bude možné až po kolaudaci celého kanalizačního řadu a po převzetí provozovatelem, společností SmVaK Ostrava a.s. Tuto informaci sdělíme na webu města Vratimova a ve Vratimovských novinách. Předpoklad možného fyzického napojení na stokách podél ul. Vratimovská bude pravděpodobně možno na přelomu roku a zbylá část stok napojených na ul. K Hájence, Na Pasekách až v dubnu 2021.

V případě dotazů kontaktujte referenta odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 595 705 932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.

 

kanalizační přípojka

Datum vložení: 13. 8. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2020 0:00
Autor: