Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa – situace rozsahu odkanalizování

Dne 19.09.2017 se uskutečnilo veřejné projednání stavby...

Dne 19.09.2017 se uskutečnilo veřejné projednání stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“ v Kulturním Domě v Horních Datyních, kde jste byli seznámeni s rozsahem odkanalizování ve II. etapě. Rozsah byl upraven na základě odsouhlasení uznatelných nákladů pro získání dotace Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP). Tento rozsah je patrný ve zde přiložené situaci ve formátu pdf.

Ing. Milan Třaskoš
Referent odboru investic a údržby obecního majetku

Datum vložení: 27. 9. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2017 0:00
Autor: