Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Územní plán

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Vratimov – veřejné projednání

Úplné znění územního plánu Vratimov po změně č. 2

Do úplného znění Územního plánu Vratimov po změně č. 2 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Vratimov, Odbor výstavby a životního prostředí, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (úřad územního plánování)

Změna č. 2 územního plánu Vratimov

Do Změny č. 2 Územního plánu Vratimov, která nabyla účinnosti dne 1. 10. 2020 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Vratimov, Odbor výstavby a životního prostředí, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov 
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (úřad územního plánování)

II. Zpráva o uplatňování

Úplné znění územního plánu Vratimov po změně č. 1

Změna č. 1 územního plánu Vratimov - účinná

Územní plán Vratimov

Město Vratimov má vydaný nový územní plán. Projekt "Územní plán Vratimov" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Strukturální fondy

Územní studie

Územní studie sídelní zeleně ve Vratimově

Územní studie sídelní zeleně v Horní Datyni